Minulá volební období

Akademický senát FF UK: Volby

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Výsledky voleb

Protokol o výsledku voleb do Akademického senátu Filozofické fakulty UK v kurii studentů Volební období 2006-2008 (3. kolo)

Protokol o výsledku voleb do Akademického senátu Filozofické fakulty UK v kurii studentů (2. kolo)

Protokol o výsledku voleb do Akademického senátu Filozofické fakulty UK v kurii akademických pracovníků

Protokol o výsledku voleb do Akademického senátu Filozofické fakulty UK v kurii studentů

Kandidátní listiny

Výzva k volbám do AS

Kandidátní listina pro volby do AS FF UK na volební období 2006-2008 – Kurie akademických pracovníků

Kandidátní listina pro volby do AS FF UK na volební období 2006-2008 – Kurie studentů