Minulá volební období

Zápis z 22. jednání ze dne 20. 3. 2003

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: J. Pelikán, J. Wiendl, V. Cvrček, M. Téra
Omluven: G. Cadorini1. Dopis ing. Pelce bude postoupen zvláštní senátní komisi pro záležitost nákupu jeepů pro posouzení a poté předložen senátu.
2. Zápis z jednání etické komise bude na příštím zasedání zařazen do Různého.
3. PAS pověřilo J. Pelikána a M. Téru účastí v komisi pro výběrové řízení na místo nového tajemníka FF UK.
4. PAS pověřuje V. Cvrčka a M. Téru zavedením konzultačních hodin studentských senátorů pro studenty. Tyto konzultační hodiny se budou konat v místnosti č. 34. PAS upozorňuje senátory, že každý z nich má právo vypsat své konzultační hodiny a místnost č. 34 je mu k dispozici.
5. V. Cvrček a M. Téra informovali o schůzce s doc. Blažkem a proděkankou Královou v záležitosti stížnosti R. Vaculy. Podnět bude zařazen na příštím zasedání a v jeho rámci vystoupí i proděkanka Králová. PAS doporučuje katedrám, aby pořádaly společné pravidelné schůzky se studenty.Zapsal : M. Téra
Kontroloval : J. Pelikán