Volební období 2002-2004

POZVÁNKA – na 24. jednání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 24. jednání AS FF UK

které se koná
ve čtvrtek dne 12. února 2004 ve 13,30 hodin
v místnosti č. 104 /1. patro hlavní budovy FF UK.

Návrh programu 24. zasedání AS FF UK:

 1. Schválení programu 24. zasedání AS FF UK.
 2. Schválení zápisu z 23. zasedání AS FF UK.
 3. Návrh dílčí úpravy studijního plánu oboru filmová věda.
  Průvodní dopis
  Žádost o změnu studijního plánu
 4. Návrh změny Studijního a zkušebního řádu.
  Komentář k navrhovaným změnám SZŘ FF UK
 5. Stanovení výše stipendií za vynikající studijní výsledky pro akademický rok 2003/2004.
 6. Návrh Výroční zprávy AS FF UK.
 7. Návrh změny Volebního a jednacího řádu AS FF UK.
  Návrh usnesení AS FF UK

  Zápis z jednání legislativní komise dne 29.1.2004

  Zápis z jednání legislativní komise dne 13.1.2004
 8. Podnět prof. J. Bouzka.

  Příloha

  13.02.04 Vyjádření děkana k tvrzení v létáku + PŘÍLOHA

  13.02.04 Vyjádření Kryštofa Chamonikolase
 9. Závěry Komise pro analýzu personálního řízení na Ústavu Dálného východu
  Průvodní dopis

  Zápis z jednání Komise pro analýzu personálního řízení na Ústavu Dálného východu dne 6.1.2004

  Seznam místností UDV

  Koncepce rozvoje a personální politika UDV
 10. Různé.

Jan Pelikán

předseda AS FF UK