Volební období 2002-2004

ARCHIV PODKLADŮ – Doplnění komisí

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Odesláno: 22. dubna 2002 17:41

Komu: AS FF UK – předsednictvo

Předmět: Doplnění komisí FF UK

Vážení kolegové,

obracím se na Vás z podnětu kol.Bárty, člena senátu a legislativní komise

FF, který poukázal na znění článku 11, odst. 3 a 4 Statutu UK FF:

„3. Předsedy komisí jmenuje se souhlasem senátu děkan.

4. Senát i děkan dále jmenují do každé komise dva členy. Další členy komise

jmenuje její předseda.“

Podle toho je v případech, kdy děkan fakulty se souhlasem senátu jmenoval za

předsedy komisí FF jejich členy dříve jmenované senátem, možné a nutné, aby

senát za tyto předsedy jmenoval do každé z těchto komisí dalšího člena. Týká

se to například komise legislativní a studijní.

Proto navrhuji, aby senát na některé z příštích schůzí tento krok učinil.

Podobně bude patrně postupovat i děkan fakulty v případech, kdy naopak za

předsedu komise jmenoval některého jím samotným jmenovaného člena této

komise.

Děkuji panu kolegovi Bártovi za jeho iniciativu.

S pozdravem

Jan Kalivoda