Volební období 2002-2004

Zápis z 23. jednání ze dne 3. 4. 2003

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: J. Pelikán, J. Wiendl, V. Cvrček, M. Téra
Omluven: G. Cadorini1. J. Pelikán a M. Téra informovali o průběhu výběrového řízení na místo nového tajemníka FF UK.
2. PAS vyjadřuje znepokojení nad stavem výuky Ústavu slavistických a východoevropských studií a zejména nad jejím personálním zabezpečením.
3. PAS bude prostřednictvím V. Cvrčka iniciovat projednání návrhu M. Voříška z 5.12. 2002 na legislativní komisi.
4. PAS vzalo na vědomí zprávu M. Pelíška a E Kvasničkové.
5. PAS sestavilo program pro zasedání senátu na čtvrtek před Květnou nedělí :Program:
1. Schválení programu 15. zasedání AS FF UK
2. Schválení zápisu ze 14. zasedání AS FF UK
3. Vyjádření senátu k odvolání dosavadního tajemníka fakulty ing. Pelce a k jmenování nového tajemníka ing. Marcolly.
4. Zpráva legislativní komise.
5. Schválení předložených návrhů na akreditace.
6. Dopis doc. Koláře k úpravám v návrhu na Výroční zprávu o činnosti FF UK za rok 2002.
7. Podnět R. Vaculy.
8. Podnět L. Jirsy.
9. Podnět studentů z koleje Větrník.
10. Různé ( dopis ing. Pelce, zpráva etické komise).Zapsal : M. Téra
Kontroloval : J. Pelikán