Aktuality

Průběžně aktualizované informace o situaci s koronavirovou infekcí

30.3.2020

Vedení Filozofické fakulty UK rozhodlo o nových opatřeních v souvislosti s koronavirovou infekcí.

Informace k organizaci studia po dobu mimořádných opatření

30.3.2020

informace pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů/programů | informace pro vedoucí základních součástí | informace pro vyučující

Dobrovolnické doučování češtiny pro žáky základních a středních škol

30.3.2020

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK organizuje během mimořádných opatření v souvislosti s uzavřením základních a středních škol dobrovolnické doučování prostřednictvím distanční výuky přes internet.

Užitečné odkazy v době uzavírky knihoven

30.3.2020

Průběžně rozšiřovaný seznam odkazů užitečných po dobu výjimečné uzavírky knihoven.

Informace pro uchazeče o studium na Filozofické fakultě UK (k 27. 3. 2020)

27.3.2020

U programů a oborů, u kterých byla lhůta pro podávání přihlášek stanovena na 31. 3. 2020, se tato lhůta v souladu s pokynem vedení Univerzity Karlovy posouvá na 15. 4. 2020. Jinak se prozatím nic nemění.

Vyjádření k odchodu Petra Kukala z Filozofické fakulty UK

25.3.2020

Mgr. Petr Kukal k 31. 3. 2020 po vzájemné domluvě odchází z pozice tiskového mluvčího Filozofické fakulty UK. Počítáme s tím, že v brzké době bude pozice nově obsazena.

Aktuální výběrová řízení: FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků

19.3.2020

Katedra Blízkého východu | Ústav anglofonních literatur a kultur | Ústav českého jazyka a teorie komunikace | Ústav etnologie | finanční účetní | referent/ka studijního oddělení

Volby do AS FF UK na funkční období 2020–2022

19.3.2020

Návrhy kandidátů se podávají do 31. 3. 2020 písemně prostřednictvím podatelny (standardní poštou, osobním doručením nebo, vzhledem k aktuální situaci, elektronicky) . Volby se uskuteční elektronicky ve dnech 21.–23. dubna 2020.

Jak se znakuje COVID-19? Tlumočníci FF UK pomáhají neslyšícím

19.3.2020

ČR se vinou šíření koronavirové infekce ocitla v nouzovém stavu a plnohodnotný přístup k informacím potřebují všichni občané včetně neslyšících. „Nejvýraznější je nyní samozřejmě – po značném nátlaku neslyšících – poptávka po tlumočení v médiích či ve vládních organizacích,“ říká Naďa Hynková Dingová, interní tlumočnice Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK.

Národní knihovna ČR dočasně zpřístupňuje digitalizované fondy

18.3.2020

Na základě dohody mezi Národní knihovnou ČR a kolektivním správcem autorských práv DILIA byly VŠ studentům a pedagogům dočasně zpřístupněny digitalizované fondy pro on-line přístup odkudkoliv.

Tiskové zprávy

Před sto lety oficiálně ukončila první světovou válku. Výročí podpisu Versailleské mírové smlouvy si historici připomenou na mezinárodní konferenci

16.9.2019

Vědeckou konferenci s názvem „The Frustrated Peace? The Versailles Treaty and its Political, Social and Economic Impact on Europe“ pořádá Ústav světových dějin FF UK a Historický ústav AV ČR ve dnech 26. a 27. září v Černínském paláci. Jejím cílem bude představit nové pohledy na význam smlouvy, která měla zásadní vliv na poválečné uspořádání Evropy a světa.

Na Filozofické fakultě UK začíná jedinečný mezinárodní projekt zaměřený na téma migrace a modernity

11.9.2019

Univerzita Karlova je připravila společně se čtyřmi dalšími prestižními evropskými univerzitami – Universidade do Porto, Freie Universität Berlin, Université Paul-Valéry Montpellier 3 a University of Kent.

Český egyptologický ústav FF UK bude udělovat ochrannou známku Prověřeno v poušti

13.8.2019

Novou ochrannou známku budou moci získat výrobky a technologie, které obstojí v extrémních podmínkách české archeologické koncese v egyptském Abúsíru a expedic v Súdánu.

Usnesení Vědecké rady FF UK ve věci plagiátorství prof. Martina Kováře

22.2.2019

Vědecká rada Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se plně ztotožňuje se stanoviskem Etické komise FF UK ve věci plagiátorství prof. Martina Kováře. Vědecká rada FF UK děkuje Etické komisi FF UK za profesionálně odvedenou práci.

Vyjádření ředitele Ústavu světových dějin FF UK k závěrečné zprávě Etické komise FF UK

18.2.2019

Nález etické komise v plagiátorské kauze prof. Martina Kováře považuji za zásadní dokument nejen pro Ústav světových dějin FF UK, ale i pro fakultu a univerzitu.

Závěrečné vyjádření Filozofické fakulty UK k obvinění prof. Martina Kováře z plagiátorství

14.2.2019

Etická komise FF UK potvrdila, že se prof. Martin Kovář dopustil plagiátorství. Vedení FF UK se závěry komise souhlasí.

Dvoudenní program sedmi institucí připomene v Praze 50 let od sebeupálení Jana Palacha

7.1.2019

Ve dnech 16. a 17. ledna 2019 uspořádá sedm významných institucí na několika místech Prahy akci „Jan Palach – naše svědomí“. Jejím prostřednictvím si připomene významný čin tehdejšího studenta FF UK, který zůstává nejen celospolečensky platný, ale také výsostně aktuální.

V Kampusu Hybernská začíná festival 100 ROKŮ SATIRY

19.10.2018

Měsíční festival pořádaný ke stému výročí vzniku Československa nabídne přednášky, debaty, divadelní představení a koncerty, estrádní vystoupení, exkurse nebo slam poetry. Součástí je i soutěž o nejlepší satirickou báseň určená studentům SŠ. Festival pořádá Filozofická fakulta UK a Sametové posvícení.

FF UK se poprvé připojí k oslavám Evropského dne jazyků

10.9.2018

U příležitosti Evropského dne jazyků, který se z iniciativy Rady Evropy slaví každoročně dne 26. 9., pořádá Filozofická fakulta v prostoru Kampusu Hybernská celodenní festival. Rozsahem a pestrostí nabídky se letos jedná o největší oslavu tohoto dne v Praze.

Výběrová řízení

Výběrové řízení ze dne 25. 3. 2020 – Katedra Blízkého východu / Job offer from 25 March 2020 – Institute of Near Eastern and African Studies

25.3.2020

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – lektor. Obor a zaměření: arabský jazyk. Přihlášky je nutno podat do 30. 4. 2020. / Field and specialization: Arabic language. Applications by 30. 4. 2020.

Výběrové řízení ze dne 18. 3. 2020 – Ústav českého jazyka a teorie komunikace / Job offer from 18 March 2020 – Department of Information studies and librarianship

18.3.2020

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – docent. Obor a zaměření: Osvojování jazyka a empirická metodologie. Přihlášky je nutno podat do 30. 4. 2020. / Field and specialization: Language acquisition and empirical methodology. Applications by 30. 4. 2020.

Výběrové řízení na pozici Referent/Referentka studijního oddělení - denní studium

9.3.2020

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Referent/Referentka studijního oddělení – denní studium. Přihlášky je možné podat nejpozději do 9.4.2020.

Interní výběrové řizení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu etnologie

2.3.2020

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu etnologie. Podávání přihlášek je možné do 2. dubna 2020.

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry Blízkého východu

2.3.2020

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry Blízkého východu. Podávání přihlášek je možné do 2. dubna 2020.

Výběrové řízení ze dne 2. 3. 2020 – Ústav anglofonních literatur a kultur / Job offer from 2 March 2020 – Department of Anglophone Literatures and Cultures

2.3.2020

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – docent. Obor a zaměření: anglofonní literatury. Přihlášky je nutno podat do 30. 4. 2020. / Field and specialization: anglophone literatures. Applications by 30. 4. 2020.

Výběrové řízení na pozici Finanční účetní

28.2.2020

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Finanční účetní.

Manažer/ka projektu financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

14.2.2020

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Manažer/ka projektu financovaného z OPVVV. Podávání přihlášek je možné do 13. 3. 2020.

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí Katedry pedagogiky

30.1.2020

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici vedoucí Katedry pedagogiky. Podávání přihlášek je možné do 2. 3. 2020.

Filozofická fakulta UK vypisuje výběrové řízení na pozici Vedoucí studijního oddělení

29.1.2020

Volná pracovní pozice Vedoucí studijního oddělení

Úřední deska


Zápisy

Starší zápisy najdete po kliknutí na odkaz „Další zápisy“ u příslušné položky.

Zápisy z jednání kolegia děkana

2020_01_07 Zápis jednání širšího kolegia děkana.pdf
2020-02-25 Zápis jednání širšího kolegia děkana.pdf
2020-02-11 Zápis jednání širšího kolegia děkana.pdf

2019-12-10 Zápis z jednání užšího kolegia děkana.pdf
2019-12-03 Zápis jednání širšího kolegia děkana.pdf
2019-11-19 Zápis z jednání užšího kolegia děkana.pdf

2018-12-18 Zápis z jednání užšího kolegia děkana.pdf
2018-12-11 Zápis z jednání širšího kolegia děkana.pdf
2018-12-04 Zápis z jednání užšího kolegia děkana.pdf

Další zápisy »

Zápisy z porad děkana s vedoucími základních součástí

2020-02-27 Zápis ze setkání děkana s vedoucími ZS.pdf
2020-01-30 Zápis ze setkání děkana s vedoucími ZS.pdf

2019-10-24 Zápis ze setkání děkana s vedoucími ZS.pdf
2019-05-30 Zápis ze setkání děkana s vedoucími ZS.pdf
2019-04-25 Zápis ze setkání děkana s vedoucími ZS.pdf

2018_09_25 Příloha k zápisu Přijímat_lze_do_PREHLED_ZS.xlsx
2018-11-22 Zápis z porady děkana s vedoucími základních součástí.pdf
2018-10-25 Zápis z porady děkana s vedoucími základních součástí.pdf

Další zápisy »

Zápisy ze zasedání Akademického senátu FF UK

2020-01-09 Zápis ze zasedání Akademického senátu_finalizace.docx

2019-11-14 Zápis ze zasedání Akademického senátu.docx
2019-10-10 Zápis ze zasedání Akademického senátu.docx
2019-09-12 Zápis ze zasedání Akademického senátu.docx

2018-12-13 Zápis ze zasedání Akademického senátu.docx
2018-11-08 Zápis ze zasedání Akademického senátu.docx
2018-10-11 Zápis ze zasedání Akademického senátu.docx

Další zápisy »

Zápisy z jednání předsednictva Akademického senátu FF UK

2020-05-03-PAS.docx
2020-02-06-PAS.docx
2020-01-03-PAS.doc

2019-12-05-PAS.doc
2019-11-07-PAS.doc
2019-10-05-PAS.docx

2018-12-06-PAS.doc
2018-10-04-PAS.doc
2018-09-06-PAS.docx

Další zápisy »

Zápisy ze zasedání Vědecké rady

2020-16-01 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf

2019-12-12 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf
2019-11-21 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf
2019-10-17 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf

2018-12-13 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf
2018-11-15 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf
2018-10-18 Zápis ze zasedání vědecké rady.pdf

Další zápisy »

Zápisy z jednání koncepčního grémia děkanaDalší zápisy »

Zápisy z jednání komisí fakulty

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK