VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Úřední deska

Opatření děkana č. 16/2010 – k podávání žádostí o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby a o příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami v roce 2010

zpět V návaznosti na Opatření rektora č. 26/2009 se vydává podle čl. 2, odst. 5, opatření upřesňující termín a způsob podávání žádostí o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby a o příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami (dále jen „příspěvek“). Čl. 1 Podmínky přiznání příspěvku Zaměstnanci se přizná příspěvek, jestliže: […]

Opatření děkana č. 15/2010 – Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2010

zpět Část I. – Základní ustanovení Čl. 1 V době od 4. října do 8. října 2010 bude zastaven příjem veškerých požadavků na čerpání finančních prostředků, a to bez výjimky (tyto požadavky nebude přijímat ani podatelna FF). V tomto termínu zajistí ekonomické oddělení zpracování všech do té doby předložených a schválených podkladů, a to jak formou pokladního vyúčtování, […]

14_p2

zpět Návod pro řešení diskrepancí mezi SIS a skutečností – Příloha č. 2 k opatření děkana č. 14/2010 V rámci kontroly studia za pomoci SISu je zapotřebí rozlišit dva různé problémy: Kontrola počtu získaných kreditů pro účely elektronického zápisu do dalšího ročníku Úspěšné splnění této kontroly je jediným kritériem pro postup do dalšího ročníku. Tato kontrolabude […]

14_p1

zpět

Opatření děkana č. 14/2010 k elektronickému zápisu do dalšího ročníku studia (dále pouze „elektronický zápis“)

zpět Čl. 1 Studenti, jichž se elektronický zápis týká Elektronický zápis do akademického roku 2010/2011 se týká pouze studentů, kteří: studují v bakalářském, navazujícím magisterském a pětiletém magisterském studiu; zapisují se do dalšího ročníku studia (nikoli tedy prvních ročníků); zahájili studium od akademického roku 2006/2007 včetně; nestudují podle individuálního studijního plánu. Pro studenty uvedené v čl. 1 […]

Opatření děkana č. 13/2010 – Harmonogram akademického roku 2010/11 – AKTUALIZOVÁNO DLE OPATŘENÍ DĚKANA Č. 4/2011

zpět Opatření děkana č. 4/2011 – Změna Harmonogramu akademického roku 2010/11 (Opatření děkana 13/2010) Bakalářské a magisterské studium Zahájení akademického roku 29. 9. 2010 Imatrikulace 6. a 7. 10. 2010 od do Výuka v zimním semestru 4. 10. 2010 7. 1. 2011 Zápis do IS 4. 10. 2010 10.00 h. 29.10. 2010 18.00 h. Vánoční prázdniny 23. 12. 2010 2. 1. 2011 Zkouškové období 10. 1. 2011 18. 2. 2011 Výuka v letním semestru 21. 2. 2011 20. 5. 2011 Zápis do IS 14. 2. 2011 10.00 h. […]

Opatření děkana č. 1/2010 k realizaci vnitrofakultního přijímacího řízení pro akademický rok 2010/2011

zpět Úvodní ustanovení V souladu s § 49 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a čl. 3 odst. 6 a čl. 7 odst. 4 Řádu přijímacího řízení UK vyhlašuji vnitrofakultní přijímací řízení, které umožňuje studentům přijatým do studia na FF UK v roce 2009 a dříve: měnit stávající jednooborové studium na dvouoborové přibráním dalšího […]

07_p1

zpět Plán inventarizací na rok 2008 – příloha Inventarizace je zjišťování skutečného stavu veškerého majetku a závazků a ověřování, zda skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků vedených v účetnictví. Skutečné stavy majetku a závazků se při inventarizaci zjišťují : fyzickou inventurou u hmotného majetku dokladovou inventurou závazků a pohledávek, popřípadě u ostatních složek majetku, u […]

Opatření č. 24/2008 ke stipendiím za vynikající studijní výsledky za ak. rok 2007/2008

zpět V souladu s čl. 4 odst. 4 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy stanovuji stipendium za vynikající studijní výsledky za ak. rok 2007/2008 ve výši 9450,- Kč. Seznam studentů, kterým bylo přiznáno stipendium za vynikající studijní výsledky bude zveřejněn nejpozději do 15.12.2008. Student, jemuž bylo přiznáno stipendium, uvede na předepsaném tiskopise (formuláři) potřebné údaje (číslo bankovního účtu […]

Opatření děkana č. 23/2008 k podávání žádostí o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby v roce 2008

zpět V návaznosti na Opatření rektora č. 26/2007 se vydává podle čl. 2, odst. 5, opatření upřesňující termín a způsob podávání žádostí o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby (dále jen „příspěvek“). Čl. 1 Podmínky přiznání příspěvku Zaměstnanci se přizná příspěvek, jestliže: jeho pracovní poměr k FF trval nejpozději ke dni podání žádosti o příspěvek […]