VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 23/2010 – Provedení řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2010

V návaznosti na plán inventarizací na rok 2010 a v souladu s opatřením děkana č. 17/2010, kterým byla vydána Pravidla FF UK pro provádění inventarizací majetku a závazků

jmenuji

 • ústřední inventarizační komisi:

Předseda:

Miroslava Jirková

Členové:

Ondřej Dufek (zástupce AS FF UK)

Jan Pelán (zástupce AS FF UK)

Mgr. Katarína Feriančíková

Ing. Marcela Kvasničková

Ing. Jan Bieber

Jiří Stibor

Romana Jensenová

Mgr. Ing. Miroslav Vacura, Ph.D.

 • dílčí inventarizační komise pro fyzické inventury hmotného a nehmotného majetku:

110

Ústav filosofie a  religionistiky

Předseda:

Mgr. Eva Mokrejšová

Členové:

Doc. Radek Chlup, Ph.D.

Mgr. Jiří Růžička

120

Katedra logiky

Předseda:

Mgr. Vít Bělič, CSc.

121

Počítačová učebna – katedra logiky

Členové:

Marcela Kýrová

Mgr. Marta Bílková, Ph.D.

130

Katedra sociologie

Předseda:

Ing. Iveta Kuchařová

140

Katedra ekonomie

Členové:

Mgr. Petr Lupač

Mgr. Zuzana Podaná

150

Katedra pedagogiky

Předseda:

Doc. PhDr. Jaroslav Koťa

Členové:

Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.

Mgr. Petr Volf

Eva Rejzková

160

Katedra teorie kultury

Předseda:

PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.

Členové:

PhDr. Václav Soukup, CSc.

Hana Končelová

170

Ústav světových dějin

Předseda:

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.

175

Historický kabinet

Členové:

PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.

PhDr. Jaroslav Valkoun

180

Ústav českých dějin

Předseda:

Mgr. Jana Veselá

Členové:

Mgr. Jan Socha

PhDr. Markéta Novotná

190

Ústav informačních studií a knihovnictví

Předseda:

Klára Foglarová

Členové:

PhDr. Lenka Hvězdová

PhDr. Ladislav Cubr

200

Ústav politologie

Předseda:

Mgr. Jiří Koubek

Členové:

PhDr. Martin Polášek

Dana Kohoutová

210

Ústav lingvistiky a ugrofinistiky

Předseda:

Doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc.

Členové:

Mgr. Lenka Fárová, Ph.D.

Mgr. Viktor Elšík, Ph.D.

215

Fonetický ústav

Předseda:

Mgr. David Studenovský

Členové:

Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.

PhDr. Pavel Machač, Ph.D.

220

Ústav pro dějiny umění

Předseda:

PhDr. Richard Biegel, Ph.D.

Členové:

Mgr. Ivana Gräffingerová

Mgr. Štěpánka Kulhanová

230

Katedra psychologie

Předseda:

Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

Členové:

PhDr. Václav Mertin

Jindra Dvořáková

Radka Hradcová

240

Ústav pro pravěk a  ranou dobu dějinnou

Předseda:

Bc. Kateřina Bromová

Členové:

Ing. Renata Šmidtová

PhDr. Ivo Štefan, Ph.D.

250

Katedra andragogiky a personálního řízení

Předseda:

PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.

Členové:

PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.

Jitka Růžičková

255

Katedra sociální práce

Předseda:

PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.

Členové:

PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.

PhDr. Olga Havránková

Ivana Bezděková

260

Ústav translatologie

Předseda:

PhDr. Šárka Belisová

Členové:

PhDr. Danuše Oganesjanová, CSc.

Karla Hurníková

270

Ústav hospodářských a sociálních dějin

Předseda:

PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.

Členové:

Mgr. Barbora Stolleová

Helena Bendová

280

Katedra estetiky

Předseda:

Prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.

Členové:

PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.

Kateřina Novotná

300

Katedra divadelní vědy

Předseda:

Mgr. Tereza Sieglová

Členové:

Mgr. Jan Jiřík

Mgr. Veronika Štefanová

305

Katedra filmových studií

Předseda:

PhDr. Kateřina Svatoňová

Členové:

PhDr. Petra Hanáková, Ph.D.

PhDr. David Čeněk

310

Katedra pomocných věd historických a archivního studia

Předseda:

PhDr. Alena Snášelová

Členové:

PhDr. Mlada Holá, Ph.D.

Mgr. Hynek Stříteský

320

Ústav řeckých a  latinských studií

Předseda:

PhDr. Jan Souček, CSc.

Členové:

PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.

PhDr. Jan Kalivoda

Jiřina Švejdová

325

Ústav pro klasickou archeologii

Předseda

Doc. PhDr. Iva Ondřejová, CSc.

326

Galerie Hostinné

Členové:

PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D.

327

Galerie Litomyšl

Martina Tvrzová

330

Ústav hudební vědy

Předseda

Doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D.

Členové:

Mgr. Jan Baťa

Milena Čížková

340

Ústav etnologie

Předseda

PhDr. Jaroslava Krupková, CSc.

Členové:

PhDr. Jan Pargač, CSc.

Eva Stodolová

350

Ústav Blízkého východu a Afriky

Předseda:

Zdeňka Štefková

Členové:

PhDr. Zuzana Kříhová

PhDr. Viktor Bielický

353

Ústav srovnávací jazykovědy

Předseda:

Mgr. Marek Rychtařík, Ph.D.

Členové:

Mgr. Jan Bičovský

Mgr. Pavel Čech

355

Ústav jižní a  centrální Asie

Předseda:

Doc. PhDr. Svetislav Kostić, Dr.

Členové:

PhDr. Alena Oberfalzerová, Ph.D.

Mgr. Martin Hříbek, Ph.D.

Ing. Mgr. Soňa Bendíková

Bc. Jiřina Stolařová

360

Ústav české literatury a literární vědy

Předseda:

Doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.

370

Centrum komparatistiky

Členové:

Mgr. Pavla Skovroňská

Mgr. Vítek Schmarc

380

Ústav Dálného východu

Předseda:

Mgr. Dušan Andrš, Ph.D.

385

CCK

Členové:

Mgr. David Labus, Ph.D.

Mgr. Tomáš Horák, Ph.D.

390

Středisko ibero-amerických studií

Předseda:

PhDr. Simona Binková, CSc.

Členové:

Doc. Markéta Křížová, Ph.D.

Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.

410

Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Předseda:

Doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.

Členové:

Mgr. Jan Chromý

Milena Loskotová

430

Ústav románských studií

Předseda

Mgr. Petra Zdeňková

Členové:

PhDr. Alice Flemrová, Ph.D.

PhDr. Jan Hricsina, Ph.D.

440

Ústav slavistických a východoevropských studií

Předseda:

Doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc.

Členové:

Mgr. Martina Lukášová

Mgr. Helena Stranjik

450

Ústav anglofonních literatur a kultur

Předseda:

Doc. Ondřej Pilný, Ph.D.

Členové:

Mgr. Helena Znojemská, Ph.D.

Monika Černá

455

Ústav anglického jazyka a didaktiky

Předseda:

PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.

Členové:

Mgr. Zuzana Freitasová

Alice Tylová

460

Ústav germánských studií

Předseda:

PhDr. Eva Berglová

Členové:

PhDr. Dagmar Hartlová

PhDr. Jiří Doležal

PhDr. Zdenka Hrnčířová

PhDr. Alena Jelínková

510

Jazykové centrum

Předseda:

Mag. Hedvika Blahníková

Členové:

Mgr. Eva Pauerová

PhDr. Ivana Rusňaková

515

Mediatéka

Předseda:

Mgr. Marie Doležalová

Členové:

PhDr. Daniela Janáková, CSc.

Mgr. Luděk Škrabal

Bc. Jan Roun

520

Katedra Tělesné výchovy

Předseda:

PhDr. Eva Šeflová

Členové:

PaedDr. Hana Fryšová

Markéta Fričová

PaedDr. Martin Hrubý

610

Ústav bohemistických studií

Předseda:

Vlastimila Mikátová

611

Letní škola ÚBS

Členové:

Mgr. Darina Ivanovová

PaedDr. Ilona Kořánová

620

Ústav Českého národního korpusu

Předseda:

Ing. Lucie Nováková

Členové:

Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.

Mgr. Lucie Válková

710

Český egyptologický ústav

Předseda:

PhDr. Květa Smoláriková, Ph.D.

711

Český egyptologický ústav – Káhira

Členové:

Alexandra Hejduková

BcA. Miroslav Ottmar

720

Ústav teoretické a  komputační lingvistiky

Předseda:

Jiřina Kovaříková

Členové:

Ing. Alexandr Rosen, Ph.D.

RNDr. Hana Skoumalová, Ph.D

RNDr. Milena Hnátková, CSc.

Mgr. Tomáš Jelínek

810

Zahraniční oddělení

Předseda:

Dagmar Ejemová

Členové

Irena Šilhanová

820

Laboratoř výpočetní techniky

Předseda:

Mgr. Ing. Miroslav Vacura, Ph.D.

Členové:

Marek Tošovský

Ondřej Staněk

890

Sekretariát tajemníka

Předseda:

Mgr. Karolína Chundelová

900

Sekretariát děkana

Členové:

Markéta Domanjová

Milan Tandara

909

Odborová organizace

Předseda:

Mgr. Martina Lukášová

891

AS FF UK

Členové:

Mgr. Jana Rišková

910

Osobní oddělení

Předseda:

Ing. Alena Trubačová

Členové:

Anna Chytilová

Lucie Stiborová

920

Grantový referát

Předseda:

Ing. Filip Malý

Členové:

Mgr. Jana Bryksiová

930

Studijní oddělení

Předseda:

Dana Budková

Členové:

Marcela Nahodilová

Lenka Kosová

935

CDV

Předseda:

Ing. Ilona Kellerová

Členové:

JUDr. Jarmila Handzelová

Jana Havelková

940

Ekonomické oddělení

Předseda:

Alena Široká

Členové:

Mariál Gál

Bc. Jan Pelc

950

Edice

Předseda:

PhDr. Blanka Kovářová

960

Oddělení vědy

Členové:

Mgr. Ondřej Pittauer

PhDr. Jiří Plachý

970

Správa budov

Předseda:

Jiří Stibor

971

Audiotechnika

Členové:

Vladislav Jiřík

901

Bufet

Jitka Markesová

990

Knihovna

Předseda:

Bc. Kamila Kovaříková

Členové:

Šárka Zámečníková

Lenka Kejlová

 • dílčí inventarizační komisi pro inventuru pokladní hotovosti a cenin

Předseda:

Miroslava Jirková

Členové:

Ing. Marcela Kvasničková

Milena Ryndová

Eva Miradová

 • dílčí inventarizační komisi pro inventuru zásob vedených v podrozvahové evidenci

Předseda:

Mgr. Iva Sokolová

Členové:

Mgr. Ondřej Pittauer

Mgr. Ondřej Sýkora

 • dílčí inventarizační komisi pro dokladové inventury majetku a závazků:

Předseda:

Ing. Blanka Frantová

Členové:

Danuše Balaštíková

Bc. Jan Pelc

Jana Krejčová

Karel Rybka

Jan Schumpeter

stanovuji

 • rozsah provedení fyzických a dokladových inventur

Fyzické inventury:

Ke stavu k 30.9. 2010

Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Drobný hmotný majetek

Drobný nehmotný majetek

Ke stavu k 31.12. 2010

Peněžní prostředky v hotovosti

Materiálové zásoby

Ceniny

Dokladové inventury (mimo peněžních prostředků v hotovosti, materiálových zásob a cenin)

Ke stavu k 31.12. 2010

Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek

Účtová třída 2 – Finanční účty

Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy

Účtová třída 9 – Vlastní jmění, fondy, podrozvahové účty

ukládám

 • předsedovi ústřední inventarizační komise

  • provést instruktáž předsedů dílčích inventarizačních komisí do 27. října 2010

 • všem členům inventarizačních komisí

  • řídit se při provádění inventur majetku a závazků příslušnými právními předpisy a zásadami stanovenými v opatření č. 17/2010

 • předsedům jednotlivých dílčích inventarizačních komisí pro fyzické inventury k 30. 9. 2010

  • zpracovat zápisy o provedení fyzických inventur majetku a předložit výsledky inventarizace předsedovi ústřední inventarizační komise do 10. prosince 2010

 • předsedům jednotlivých dílčích inventarizačních komisí pro fyzické inventury k 31. 12. 2010

  • zpracovat zápisy o provedení fyzických inventur majetku a předložit výsledky inventarizace předsedovi ústřední inventarizační komise do 14. ledna 2011

 • předsedovi dílčí inventarizační komise pro provedení dokladových inventur majetku a závazků

  • zpracovat zápisy o provedení inventur majetku a závazků a předložit je předsedovi ústřední inventarizační komisedo 2. února 2011

 • předsedovi ústřední inventarizační komise

  • zpracovat výsledky inventarizace hmotného a nehmotného majetku, pokladní hotovosti a cenin

  • vyčíslit inventarizační rozdíly a

  • po projednání v ÚIK je předložit ke schválení děkanovi fakulty nejpozději do 21. ledna 2011

  • zpracovat výsledky ostatních fyzických a dokladových inventur

  • vyhodnotit výsledky inventarizace za rok 2010

  • zpracovat výsledný zápis o provedení řádné inventarizace majetku a závazků fakulty

  • projednat jej v ústřední inventarizační komisi a

  • předložit výsledky děkanovi fakulty do 28. února 2011


Účinnost: 22. října 2010

V Praze dne 20. října 2010

Zpracovala ing. Marcela Kvasničková, EO

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan

originál opatření (formát pdf)

text opatření (formát doc)