Minulá volební období

Zástupci FF UK v Akademickém senátu UK

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Sekretariát AS:

hl.b., m. 34

nová el. adresa – obsahuje mezery, ty před odesláním vymažte – senatff@ff .cuni. cz

Doc. PhDr. Martin Kovář, PhD.

makovar @ atlas.cz

Doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc.

zdenek.stary @ ff.cuni.cz

Mgr. Josef Šlerka

josef.slerka @ gmail.com

Mgr. Kateřina Volná

katka.volna @ volny.cz