Minulá volební období

ARCHIV PODKLADŮ – Reakce děkana na dopis doc. Černého

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Vážený pan

Michael Voříšek

místopředseda AS FF UK

VPraze dne 5.4.2002

Vážený pane místopředsedo,

ve věci přípisu proděkana Koti některým doktorandům (ze dne 19.2.2002) a následné žádosti Doc. Černého jsem učinil následující opatření:

  • Žádost doc. Černého jsem projednal na zasedání kolegia děkana dne 8.3.2002.
  • Na témže zasedání po konzultaci se členy kolegia děkana jsem rozhodl o zrušení přípisu proděkana Koti.
  • Pověřil jsem poděkana Koťu, aby informoval všechny zainteresované o neplatnosti původně vydané instrukce.

Se srdečným pozdravem

Petr Kolář

děkan