Fakulta

Rekonstrukce budov FF UK 2016–2019

Hlavní budova FF UK

nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

telefon: +420 221 619 211

Šporkův palác

Hybernská 3
116 42 Praha 1

telefon: +420 221 619 511

 

Úřední hodiny kdykoliv po předchozí telefonické či e-mailové domluvě.

Na této stránce naleznete základní informace o probíhajících rekonstrukčních pracích v jednotlivých objektech využívaných Filozofickou fakultou UK. V tomto roce a v následujících letech budou probíhat akce, které se dotknou většiny fakultních objektů:

Hlavní budova (nám. Jana Palacha 1/2)

Generální rekonstrukce hlavní budovy FF UK bude probíhat etapovitě v letech 2016 – 2019. Práce budou co nejvíce směřovány na letní období, aby byl co nejméně narušen běžný provoz.

  • Kontakty pro řešení krizových situací:

Opletalova 47–49

V roce 2010 zakoupila Univerzita Karlova v Praze pro Filozofickou fakultu UK dva objekty, které budou kompletně rekonstruovány. Předpokládaný harmonogram prací:

  • 2016 …………. Proběhla architektonická soutěž
  • 2017-2019 … Projektování a získání potřebných povolení
  • 2020-2022 … Realizace (pokud bude schválen příslušný navazující investiční záměr)

Celetná 13

Správa budov a zařízení UK, která spravuje tento objekt, předpokládá, že generální rekonstrukce bude probíhat od léta 2017 do konce roku 2018. Ústav teoretické a komputační lingvistiky bude po dobu rekonstrukce umístěn v jiných prostorách, výuka ÚBVA, ÚČJTK, KSOC a dalších ústavů a kateder bude také probíhat jinde (vše bude včas oznámeno).

Další objekty

Obnovné práce by měly proběhnout rovněž ve Šporkově paláci (zejm. střecha, fasády, podkroví). V roce  2017 by měla rovněž probíhat rekonstrukce objektu ve Voršilské ulici, který patří Kolejím a menzám UK a kde by naše fakulta měla získat přibližně dvě patra pro projekt excelentního výzkumu, o nějž žádáme v rámci OP VVV.

Předem děkuji za to, že snesete určitou míru nepohodlí. Výsledek bude stát za to!

O historii fakulty a některých jejích budov se můžete dočíst např. v publikaci Karolíny Chundelové a kol. “Cesty filozofie a práva, kterou si můžete zakoupit ve fakultním eshopu.

Pavel Sládek, proděkan pro infrastrukturu