Minulá volební období

POZVÁNKA – na 23. jednání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 23. jednání AS FF UK

které se koná
ve čtvrtek dne 8. ledna 2003 v 13,30 hodin
v místnosti č. 104 /1. patro hlavní budovy FF UK.

Návrh programu: