Minulá volební období

Zápis z schůze konané dne 2. 1. 2003

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

PAS ve složení J. Pelikán a M. Téra přijalo omluvu neúčasti zbylých členů. V tomto složení vypracovalo PAS program dalšího pléna senátu a připravilo příslušné podklady. Zapsal: M. Téra Kontroloval : J. Pelikán