Minulá volební období

Zápis z 32. mimořádného zasedání PAS ze dne 9.10. 2003

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: V. Cvrček, J. Pelikán, M. Téra
Omluveni: G. Cadorini, J. Wiendl1. PAS rozhodlo, že na listopadovém zasedání budou vyhlášeny volby do senátu pro funkční období 2004 – 2006.2. PAS se usneslo už dále nezařazovat podněty týkající se kouření na fakultě, neboť této problematice se senát již podrobně věnoval.Zapsal: M. Téra
Kontroloval: J. Pelikán