Minulá volební období

ARCHIV PODKLADŮ – Návrh věcného záměru na zřízení komise senátu pro návrhy, žádosti a stížnosti členů akademické obce

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

AKADEMICKÝ SENÁT FF UKPŘEDSEDNICTVO ASPředsednictvo Akademického senátu předkládá návrh věcného záměru na zřízení komise senátu pro návrhy, žádosti a stížnosti členů akademické obce ve shodě se zněním Vnitřních předpisů UK sv. I., čl. 5/ odstavec 1, písmeno f a Statutem FF UK čl. 8/ odstavec 3 – jako zvláštní, na výkonných orgánech FF UK nezávislou komisi.V uplynulém období se senát zabýval návrhy a stížnostmi členů akademické obce. Projednávání těchto podání bylo mnohdy opožděné. Senát nedisponoval dostatkem informací. Citelně scházel poradní orgán, který by se zabýval touto sférou života fakulty.Komise bude analyzovat návrhy a posuzovat stížnosti členů akademické obce, současně se bude podílet na přípravě příslušných podkladových materiálů pro PAS a AS.Jan Pelikán
předseda ASV Praze dne 2.4.2002