Minulá volební období

ARCHIV PODKLADŮ – Návrh na jmenování předsedů a předsedkyň fakultních komisí

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Předsednictvo Akademického senátu
Filozofické fakulty UKV Praze dne 27. března 2002Vážení kolegové,Podle čl. 11, odst. 3 Statutu Filozofické fakulty podávám návrh na jmenování předsedů a předsedkyň fakultních komisí:1. Komise hospodářská Doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. (ÚSPV)
2. Komise legislativní PhDr. Jan Kalivoda, CSc. (AS FF UK)
3. Komise stipendijní Doc. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. (AS FF UK)
4. Komise studijní Doc. PhDr. Anna Housková (ÚRS)
5. Komise pro vědu Prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. (AS FF UK)
6. Komise zahraniční Doc. PhDr. Martin Procházka (ÚAA)
7. Komise knihovní Doc. PhDr. Roman Prahl, CSc. (AS FF UK)
8. Komise etická Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc. (Husitská theologická fakulta)
9. Komise ediční PhDr. Libuše Drnková (AS FF UK)
10. Komise inventarizační PhDr. Jiří Hasil (ÚBS)
11. Komise náhradová Dr. phil. Wolf B. Oerter (AS FF UK)
12. Komise likvidační Dr. Miroslav Petříček (AS FF UK)Prosím o projednání tohoto návrhu na zasedání AS FF UK. Se srdečným pozdravem Petr Kolář děkan