Minulá volební období

ARCHIV PODKLADŮ

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

V Praze dne 4.11.2002
Č.j. 84/50/2002Vážené předsednictvo,
dovoluji si vám předložit k projednání na zasedání Akademickém senátu výši stipendií pro
doktorandy na akademický rok 2002/2003. Stipendia budou vyplácena v následující výši:I.ročník 4.500,- Kč
II.ročník 5.000,- Kč
III.ročník 5.500,- KčDoc. RNDr. Petr Kolář, Csc. děkan FF UK