Fakulta

Platné vnitřní předpisy FF UK

Statut Filozofické Fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Aktuální znění
Předchozí znění

Volební a jednací řád Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Aktuální znění
Předchozí znění

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Aktuální znění
Předchozí znění

Pravidla pro přiznávání stipendií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Aktuální znění
Předchozí znění

Jednací řád vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Disciplinární řád pro studenty Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Rigorózní řád Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Aktuální znění
Předchozí znění

Řád celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Odkazy na další předpisy