PRAGESTT XI: Call for Papers

Podání online přihlášky na 11. ročník studentské germanistické konference PRAGESTT je možné do 16. ledna 2022.

Mezinárodní studentská germanistická konference PRAGESTT (Prager Germanistische Studierendentagung) představí závěrečné a seminární práce i další výzkumné projekty studentů a studentek germanistiky (Bc., NMgr., Ph.D.) z oblasti diachronní a synchronní lingvistiky, literatury, překladatelství a didaktiky. Celý program konference probíhá v německém jazyce.

Die Abgabe des Online-Anmeldeformulars für den 11. Jahrgang der germanistischen Konferenz PRAGESTT ist bis zum 16. Januar 2022 möglich.

Die PRAGESTT (Prager Germanistische Studierendentagung) stellt eine internationale germanistische Studierendenkonferenz dar. Sie bietet eine offene Plattform für wissenschaftlichen Austausch junger Germanistinnen und Germanisten, die insb. die Ergebnisse ihrer Bachelor-, Master- und Dissertationsarbeiten sowie anderer wissenschaftlichen Projekte präsentieren. Ausdiskutiert werden die Bereiche der germanistischen synchronen und diachronen Linguistik, der neueren und älteren Literaturwissenschaft, Translatologie und Didaktik. Die Konferenzsprache ist Deutsch.

Submissions of the online registration form for the 11th Annual German studies conference PRAGESTT are due to January 16, 2022.

The 11th Annual German studies conference PRAGESTT is an international conference intended for German scholars and students. It offers an open panel for scientific exchange among young German scholars, primarily for exchanging the results of their Bachelor, Master and Dissertation thesis and other scientific projects. The conference’s subjects rest upon synchronic and diachronic German linguistics, literary history with focus on both contemporary and historical literature, and didactics. The conference language is German.

Podrobnosti události

Začátek události
16. 1. 2022
Místo konání
online
Webové stránky
https://pragestt.ff.cuni.cz
Organizátor
Ústav germánských studií FF UK
Typ události
Calls for papers
Přílohy
Plakát