11. ročník studentské germanistické konference PRAGESTT / XI. Prager Germanistische Studierendentagung PRAGESTT

Mezinárodní studentská germanistická konference PRAGESTT (Prager Germanistische Studierendentagung) představí závěrečné a seminární práce i další výzkumné projekty studentů a studentek germanistiky (Bc., NMgr., Ph.D.) z oblasti diachronní a synchronní lingvistiky, literatury, překladatelství a didaktiky. Celý program konference probíhá v německém jazyce.

Die PRAGESTT (Prager Germanistische Studierendentagung) stellt eine internationale germanistische Studierendenkonferenz dar. Sie bietet eine offene Plattform für wissenschaftlichen Austausch junger Germanistinnen und Germanisten, die insb. die Ergebnisse ihrer Bachelor-, Master- und Dissertationsarbeiten sowie anderer wissenschaftlichen Projekte präsentieren. Ausdiskutiert werden die Bereiche der germanistischen synchronen und diachronen Linguistik, der neueren und älteren Literaturwissenschaft, Translatologie und Didaktik. Die Konferenzsprache ist Deutsch.

The 11th Annual German studies conference PRAGESTT is an international conference intended for German scholars and students. It offers an open panel for scientific exchange among young German scholars, primarily for exchanging the results of their Bachelor, Master and Dissertation thesis and other scientific projects. The conference’s subjects rest upon synchronic and diachronic German linguistics, literary history with focus on both contemporary and historical literature, and didactics. The conference language is German.

Podrobnosti události

Začátek události
11. 3. 2022 0:00
Konec události
12. 3. 2022 0:00
Místo konání
online
Webové stránky
https://pragestt.ff.cuni.cz
Organizátor
Ústav germánských studií FF UK
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Plakát