Archeologické výzkumy v jižním Uzbekistánu v sezóně 2021

Tradiční výroční prezentace výsledků aktuálních archeologických výzkumů probíhajících v rámci projektů Kreas a GA UK ve spolupráci s Ústavem pro klasickou archeologii FF UK, Termezskou státní univerzitou v Termezu a dalšími partnery z různých institucí. Představeny budou výsledky vykopávek na lokalitě Iskandar Tepa, Mirzali a Lungi Tepa, povrchových prospekcí v povodí Surchandaji, předběžné výsledky geoarcheologického průzkumu v oblasti povodí Šerabáddarji, geofyzikálního průzkumu na několika vybraných lokalitách.
Akce proběhne hybridně. Kromě osobní přítomnosti bude možné se připojit prostřednictvím tohoto odkazu.

Podrobnosti události

Začátek události
30. 11. 2021 16:30 - 18:00
Místo konání
Hybernská 3, Praha 1 (Šporkův palác, místnost č. 303)
Organizátor
ÚKAR FF UK
Typ události
Pro veřejnost
Přílohy
Program