VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Úřední deska

Opatření děkana č. 1/2013 Postup projednávání akreditací na FF UK v Praze

Obsah Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Postup při posuzování návrhu na reakreditaci studijního oboru Čl. 3 Postup při posuzování návrhu na akreditaci nového oboru Čl. 4 Postup při posuzování akreditačních žádostí formální povahy (např. prodloužení akreditace pro dostudování stávajících studentů, akreditace existujícího oboru v cizím jazyce apod.) Čl. 5 Vedoucí základních součástí Čl. 6 Studijní […]

Sdělení děkana – Zásady financování exkurzí a pedagogických praxí

Paha 9. ledna 2013 Č.j.: 2013FF000204   Část I. EXKURZE Čl. 1 Výše a forma finančního příspěvku Příspěvek na exkurze se přiděluje na žádost vedoucího exkurze, který stanoví počet osob, dobu a místo trvání exkurze v návaznosti na studijní plán. Příspěvek na náklady studentů je poskytován zpravidla formou účelového stipendia. Výjimky povoluje v odůvodněných případech na základě písemné […]

Opatření děkana č. 22/2012 ke stipendiím za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2011/2012

Obsah Opatření děkana č. 22/2013 stanovuje stipendium za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2011/2012 ve výši 10.500 Kč. Plný text opatření

Opatření děkana č. 21/2012- Provedení řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2012

Obsah Opatření děkana č. 21/2012 stanovuje předsedy a členy ústřední a dílčích inventarizačních komisí a jejich povinnosti v rámci řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2012. Plný text opatření

Opatření děkana č. 20/2012 k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK

Obsah Čl. 1 Jednooborové a dvouoborové studium Čl. 2 Studijní plán Čl. 3 Konkretizace studijních plánů: rozvrh a anotace Čl. 4 Zápis do studia Čl. 5 Zápis do dalšího ročníku Čl. 6 Zápis předmětů na začátku semestru Čl. 7 Zkoušky a další formy kontroly studia předmětu Čl. 8 Státní zkouška Čl. 9 Bakalářská a diplomová […]

Opatření děkana č. 19/2012 k elektronickému zápisu předmětů a atestací studentů bakalářských a magisterských studijních programů v akademickém roce 2012/2013

Obsah Čl. 1 – Studenti Čl. 2 – Vyučující a základní součástí fakulty (tj. katedry, ústavy apod.) Čl. 3 – Doplňující a technická ustanovení Plný text opatření

Opatření děkana č. 18/2012 – Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2012

Obsah Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Zpracování přehledů o čerpání prostředků a související termíny Čl. 2 Termín pro zálohové platby bankovním převodem Čl. 3 Termín pro doklady o pořízení majetku Čl. 4 Konečný termín pro příjem všech dokladů Čl. 5 Termíny pro návrhy na výplatu odměn Čl. 6 Termín pro žádost o vyslání na […]

Opatření děkana č. 17/2012 – Plán inventarizací na rok 2012 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Obsah Toto opatření stanovuje plán inventarizací na FF UK na rok 2012, termíny pro provedení inventur a povinnosti vedoucí ekonomického oddělení, vedoucím všech pracovišť a ústřední inventarizační komisi. Plný text opatření

Opatření děkana č. 16/2012 k výkonu spisové služby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Obsah Čl. 1. Základní ustanovení Čl. 2. Vymezení základních pojmů Čl. 3. Organizace spisové služby Čl. 4. Příjem dokumentů Čl. 5. Evidence a označování dokumentů Čl. 6. Rozdělování a oběh dokumentů Čl. 7. Spisy Čl. 8. Vyřizování dokumentů Čl. 9. Vyhotovování dokumentů Čl. 10. Podepisování dokumentů a užívání razítek Čl. 11. Odesílání dokumentů Čl. 12. […]

Opatření děkana č. 15/2012 – Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací

Obsah Čl. 1 Úvodní ustanovení Část I. Bakalářské a diplomové práce Čl. 2 Vypisování a volba témat; zadávání závěrečné práce Čl. 3 Náležitosti, formální úprava a odevzdávání závěrečné práce Čl. 4 Obhajoba závěrečné práce Část II. Disertační práce Čl. 5 Téma disertační práce Čl. 6 Náležitosti, formální úprava a odevzdávání disertační práce Čl. 7 Obhajoba […]