VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Úřední deska

Opatření děkana č. 9/2012 – k podávání žádostí o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby a o příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami v roce 2012

Obsah Čl. 1 Podmínky přiznání příspěvku Čl. 2 Termíny a způsob podávání žádosti Čl. 3 Termíny a způsob výplaty Čl. 4 Závěrečná ustanovení Plný text opatření

Opatření děkana č. 8/2012 k vysílání studentů na studijní pobyty v rámci LLP/Erasmus v roce 2012/2013

Obsah Opatření stanovuje způsob přidělování prostředků na stipendia LLP/Erasmus přidělené RUK v akademickém roce 2012/2013. Plný text opatření  

Opatření děkana č.7/2012 – Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací

Obsah Čl. 1 Úvodní ustanovení Část I. Bakalářské a diplomové práce Čl. 2 Vypisování a volba témat; zadávání závěrečné práce Čl. 3 Náležitosti, formální úprava a odevzdávání závěrečné práce Čl. 4 Obhajoba závěrečné práce Část II. Disertační práce Čl. 5 Téma disertační práce Čl. 6 Náležitosti, formální úprava a odevzdávání disertační práce Čl. 7 Obhajoba […]

Opatření děkana č. 6/2012 k nahlížení uchazečů o studium podle §50, odst. 6 zákona č. 111/1998, o vysokých školách, pro přijímací zkoušky 2012/2013

Obsah Opatření stanovuje organizačně administrativní náležitosti nahlížení uchazečů a odpovědnost pracovníků fakulty v rámci přijímacího řízení 2012/2013. Plný text opatření

Opatření děkana č. 5/2012 k realizaci přijímacího řízení pro akademický rok 2012/2013 podle §50, odst. 6 zákona č. 111/1998, o vysokých školách, pro přijímací zkoušky

Obsah Harmonogram přijímacího řízení 2012/13 – základní termíny Organizace přijímacího řízení Obsahová příprava a technické zajištění průběhu písemného kola přijímací zkoušky Obecná pravidla pro vykonání písemné části přijímací zkoušky Plný text opatření  

Opatření děkana č. 4/2012 – Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2012/2013

Obsah Opatření stanovuje v souladu s ustanovením § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a Přílohou č. 6 Statutu UK v platném znění pro akademický rok 2012/2013 výši poplatků spojených se studiem, a to: poplatek „za delší studium“, poplatek „za další studium“, poplatek „pro studijní program v cizím jazyce“ a poplatek „za přijímací řízení“. Plný text opatření

Opatření děkana č. 3/2012 Principy přiznávání individuálních studijních plánů na Filozofické fakultě UK

Obsah Čl. 1. Přiznávání individuálních studijních plánů Čl. 2. Podoba individuálního studijního plánu Plný text opatření

Opatření děkana č. 2/2012 – k zajištění obhajob disertačních prací pro studenty přijaté ke studiu v akademickém roce 2004/2005

Obsah Opatření stanovuje povinnosti studentů doktorských studijních programů přijatých ke studiu v ak. roce 2004/2005 a povinnosti předsedů oborových rad. Plný text opatření

Opatření děkana č. 1/2012 – Zásady výroby a distribuce fakultních časopisů FF UK

Obsah Opatření stanovuje podobu fakultních periodik, pravomoci a povinnosti redakcí a vydavatelství. Plný text opatření

Opatření děkana č. 23 /2011 k realizaci přijímacího řízení podle § 49 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o VŠ pro akademický rok 2012/2013

zpět 1. Úvodní ustanovení V souladu s § 49 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a čl. 3 odst. 6 a čl. 7 odst. 4 Řádu přijímacího řízení UK vyhlašuji přijímací řízení, které umožňuje studentům: měnit stávající jednooborové studium na dvouoborové přibráním dalšího oboru; měnit stávající magisterské pětileté studium na bakalářské studium stejného […]