VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 20. 5. 2020 – Jazykové centrum / Job offer from 20 May 2020 – Language centre

English see below

Jazykové centrum

Název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor
Obor a zaměření: ruský jazyk
Platová třída: L1
Úvazek: 0,5 (20 hod./týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • výuka ruštiny pro neoborové studenty na úrovni A1-B2 (jak prezenční, tak online)
 • příprava zkoušek a jejich realizace
 • podíl na tvorbě projektů financovaných z externích zdrojů
 • tvorba a vedení nových kurzů, včetně kurzů pro učitele ZŠ a SŠ v rámci CŽV

Požadavky:

 • výborná znalost ruského jazyka
 • titul Mgr. v oboru ruská filologie
 • výborná znalost češtiny
 • pedagogická praxe v oboru
 • aktivní znalost angličtiny
 • časová flexibilita
 • zkušenost s online výukou, znalost prostředí Moodle výhodou
 • zkušenost s výukou na české VŠ a vedením zkoušek na úrovni B2 výhodou

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2020
Termín přihlášky: 22. 6. 2020

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • strukturovaný profesní životopis obsahující přehled pedagogické praxe
 • motivační dopis popisující představu o působení na dané pozici (1-2 NS)
 • kopie dokladů o vzdělání

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu zuzana.palkova@ff.cuni.cz

  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Rozhodnutí děkana o přijetí

Language centre

Job title: academic staff member – lecturer
Field and specialization: Russian language
Expected salary/job rank: L1
Full-time position: 0,5 (20 hours per week)

Job description:

 • teaching Russian to non-major students on A1-B2 level (face-to-face and online)
 • preparation and assistance during the exams
 • participation at projects financed from external sources
 • creation and tuition of new courses, including courses for primary and secondary school teachers in LLE programmes

Job requirements:

 • excellent knowledge of Russian
 • A. in Russian Studies
 • excellent knowledge of Czech language
 • teaching experience in the given field (experience in group teaching)
 • active knowledge of English
 • flexible schedule
 • experience with online teaching, user experience of Moodle is an advantage
 • experience of teaching at a Czech university and organization of B2 level exams is an advantage

Expected starting date: September 1, 2020
Application deadline: June 22, 2020

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • professional curriculum vitae including overview of teaching experience
 • copies of documents that show academic degrees awarded
 • letter of motivation related to the teaching position (1-2 standard pages)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkovaff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.