VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 1. 6. 2020 – Katedra andragogiky a personálního řízení / Job offer from 1 June 2020 – Department of adult education and personnel management

English see below

Katedra andragogiky a personálního řízení

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: psychologie, zaměření na psychologii práce a organizace, aplikaci psychodiagnostiky v personálním řízení a na metodiku výzkumu v andragogice a personálním řízení
Platová třída: AP2
Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • výuka v oblasti oboru a zaměření
 • vedení kvalifikačních prací
 • výzkumná a publikační činnost

Požadavky:

 • Ph.D. v oboru psychologie
 • pedagogická praxe v oblasti oboru a zaměření
 • odborná činnost v oblasti oboru a zaměření

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2020
Termín přihlášky: 1.7. 2020

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • strukturovaný profesní životopis
 • přehled odborné, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu zuzana.palkova@ff.cuni.cz

  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

 

Rozhodnutí děkana o přijetí

Department of adult education and personnel management

Job title: Assistant Professor
Field and specialization: psychology, psychology of work and organization, use of psychodiagnostics in personnel management and methodology in research in adult education and personnel management
Expected salary/job rank: AP2 level
Full-time position: 0,5 (20 hours per week)

Job description:

 • teaching subjects in above mentioned field and specialization
 • supervision of students’ theses
 • research and publication activities

Job requirements:

 • Ph.D. in psychology
 • teaching experience in above mentioned field and specialization
 • expert activities in above mentioned field and specialization

Expected starting date: October 1, 2020
Application deadline: July 1, 2020

Complete applications will include the following:

 • application form
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkovaff.cuni.cz

 

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.