VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Úřední deska

Opatření děkana č. 11/2013 – Organizace sběru dat na Filozofické fakultě UK pro evidenci výsledků aktivit vědy, výzkumu a inovací a další duševní činnosti

Obsah Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Odchylná úprava organizace sběru dat na fakultě Čl. 3 Fakultní správce Čl. 4 Závěrečná ustanovení Plný text opatření

Opatření děkana č. 10/2013 – Postup pro pořizování technického vybavení a software

Obsah Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Specifikace pořizovaného technického vybavení a software Čl. 3 Postup při pořízení technického vybavení a software Čl. 4 Vývoj aplikačního software Čl. 5 Evidence a zodpovědnost Čl. 6 Výkladové pravidlo Čl. 7 Závěrečná ustanovení Plný text opatření

Opatření děkana č. 9/2013 k podávání žádostí o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby a o nevyplácení příspěvku na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami v roce 2013

Obsah Část I. – Příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Podmínky přiznání příspěvku Čl. 3 Termíny a způsob podávání žádosti Čl. 4 Termíny a způsob výplaty Část II. – Příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami Čl. 5 Příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby […]

Opatření děkana č. 8/2013 k nahlížení uchazečů o studium podle §50, odst. 6 zákona č. 111/1998, o vysokých školách, pro přijímací zkoušky 2013/2014 na Filozofické fakultě UK

Obsah Opatření stanovuje organizačně administrativní náležitosti nahlížení uchazečů a odpovědnost pracovníků fakulty v rámci přijímacího řízení 2013/2014. Plný text opatření

Opatření děkana č. 7/2013 k realizaci přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014 na Filozofické fakultě UK podle §50, odst. 6 zákona č. 111/1998, o vysokých školách, pro přijímací zkoušky

Obsah Harmonogram přijímacího řízení 2013/14 – základní termíny Organizace přijímacího řízení Obsahová příprava a technické zajištění průběhu písemného kola přijímací zkoušky Obecná pravidla pro vykonání písemné části přijímací zkoušky Plný text opatření  

Opatření děkana č. 6/2013 – Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2013/2014

Obsah Opatření stanovuje v souladu s ustanovením § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a Přílohou č. 6 Statutu UK v platném znění pro akademický rok 2013/2014 výši poplatků spojených se studiem, a to: poplatek „za delší studium“, poplatek „za další studium“, poplatek „pro studijní program v cizím jazyce“ a poplatek „za přijímací řízení“. Plný text opatření

Opatření děkana č. 5/2013 – Pravidla pro čerpání dovolené zaměstnanců fakulty v roce 2013

Obsah Opatření stanovuje práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti dovolené podle § 211 až § 223 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Plný text opatření

Opatření děkana č. 4/2013 – Výpůjční řád Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Obsah Čl. 1 Základní ustanovení Čl. 2 Uživatelé Čl. 3 Kategorie uživatelů Čl. 4 Registrace uživatelů Čl. 5 Práva a povinnosti uživatelů Čl. 6 Výpůjční služby Čl. 7 Výpůjční lhůty, jejich prodlužování a množství výpůjček Čl. 8 Meziknihovní služby Čl. 9 Meziknihovní služby interním uživatelům Čl. 10 Meziknihovní služby kolektivním uživatelům Čl. 11 Zpřístupňování a […]

Opatření děkana č. 3/2013 – Zajištění obhajob disertačních prací studentů, kteří zahájili doktorské studium v akademickém roce 2005/2006

Obsah Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Povinnosti studentů doktorských studijních programů Čl. 3 Povinnosti předsedů oborových rad Plný text opatření  

Opatření děkana č. 2/2013 – Zásady podpory, výroby a distribuce fakultních časopisů

Obsah Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Fakultní časopisy Čl. 3 Redakce časopisů Čl. 4 Fakultní vydavatelství Čl. 5 Závěrečná ustanovení Plný text opatření