VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Úřední deska

Opatření děkana č. 15/2012 – Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací

Obsah Čl. 1 Úvodní ustanovení Část I. Bakalářské a diplomové práce Čl. 2 Vypisování a volba témat; zadávání závěrečné práce Čl. 3 Náležitosti, formální úprava a odevzdávání závěrečné práce Čl. 4 Obhajoba závěrečné práce Část II. Disertační práce Čl. 5 Téma disertační práce Čl. 6 Náležitosti, formální úprava a odevzdávání disertační práce Čl. 7 Obhajoba […]

Opatření děkana č. 14/2012 – Výčet funkcí, na které se vztahuje zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Obsah Čl. 1 Předmět úpravy Čl. 2 Výčet funkcí, na které se vztahuje zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, a přehled povinností Čl. 3 Přechodná a závěrečná ustanovení Plný text opatření

Opatření děkana č. 13/2012 – Harmonogram akademického roku 2012/2013

Obsah Harmonogram akademického roku 2012/2013 Plný text opatření

Opatření děkana č. 12/2012 – Pravidla pro čerpání dovolené zaměstnanců fakulty v roce 2012

Obsah Opatření stanovuje práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti dovolené podle § 211 až § 223 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Plný text opatření

Opatření děkana č. 11/2012 – Zápis do dalšího ročníku studia

Obsah Čl. 1 Formy zápisu do dalšího ročníku Čl. 2 Podmínky pro zápis do dalšího ročníku Čl. 3 Postup elektronického zápisu Čl. 4. Harmonogram elektronického zápisu Plný text opatření

Opatření děkana č. 10/2012, kterým se mění opatření děkana číslo 27/2006 k poskytování příspěvku na stravování pro pracovníky Filozofické fakulty ze dne 1. 11. 2006

Obsah Opatření novelizuje celý text přílohy opatření děkana číslo 27/2006 k poskytování příspěvku na stravování pro pracovníky Filozofické fakulty ze dne 1. 11. 2006. Plný text opatření

Opatření děkana č. 9/2012 – k podávání žádostí o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby a o příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami v roce 2012

Obsah Čl. 1 Podmínky přiznání příspěvku Čl. 2 Termíny a způsob podávání žádosti Čl. 3 Termíny a způsob výplaty Čl. 4 Závěrečná ustanovení Plný text opatření

Opatření děkana č. 8/2012 k vysílání studentů na studijní pobyty v rámci LLP/Erasmus v roce 2012/2013

Obsah Opatření stanovuje způsob přidělování prostředků na stipendia LLP/Erasmus přidělené RUK v akademickém roce 2012/2013. Plný text opatření  

Opatření děkana č.7/2012 – Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací

Obsah Čl. 1 Úvodní ustanovení Část I. Bakalářské a diplomové práce Čl. 2 Vypisování a volba témat; zadávání závěrečné práce Čl. 3 Náležitosti, formální úprava a odevzdávání závěrečné práce Čl. 4 Obhajoba závěrečné práce Část II. Disertační práce Čl. 5 Téma disertační práce Čl. 6 Náležitosti, formální úprava a odevzdávání disertační práce Čl. 7 Obhajoba […]

Opatření děkana č. 6/2012 k nahlížení uchazečů o studium podle §50, odst. 6 zákona č. 111/1998, o vysokých školách, pro přijímací zkoušky 2012/2013

Obsah Opatření stanovuje organizačně administrativní náležitosti nahlížení uchazečů a odpovědnost pracovníků fakulty v rámci přijímacího řízení 2012/2013. Plný text opatření