VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Úřední deska

Opatření děkana č. 6/2014 – Realizace přijímacího řízení na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze pro studium začínající akademickým rokem 2014/2015

Obsah Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Harmonogram přijímacího řízení Čl. 3 Organizace přijímacího řízení Čl. 4 Obsahová příprava a technické zajištění průběhu písemného kola přijímací zkoušky Čl. 5 Obecná pravidla pro konání písemné části přijímací zkoušky Čl. 6 Závěrečné ustanovení Plný text opatření

Opatření děkana č. 5/2014 – Výpůjční řád Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Obsah Čl. 1 Základní ustanovení Čl. 2 Uživatelé Čl. 3 Kategorie uživatelů Čl. 4 Registrace  uživatelů Čl. 5 Práva a povinnosti uživatelů Čl. 6 Výpůjční služby Čl. 7 Výpůjční lhůty, jejich prodlužování a množství výpůjček Čl. 8 Meziknihovní služby Čl. 9 Meziknihovní služby interním uživatelům Čl. 10 Meziknihovní služby  kolektivním uživatelům Čl. 11 Zpřístupňování a  rozmnožování závěrečných kvalifikačních prací Čl. 12 Přístup  k elektronickým informačním zdrojům Čl. 13 Vypůjčování elektronických zařízení Čl. 14 Výpočetní a kopírovací […]

Opatření děkana č. 4/2014 – Zajištění obhajob disertačních prací studentů, kteří zahájili doktorské studium v akademickém roce 2006/2007

Obsah Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Povinnosti studentů doktorských studijních program Čl. 3 Povinnosti předsedů oborových rad Čl. 4 Závěrečné ustanovení Plný text opatření    

Opatření děkana č. 3/2014 – Pravidla pro financování studijních pobytů v rámci programu Erasmus+

Obsah Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Pravidla financování studijních pobytů Čl. 3 Závěrečné ustanovení Plný text opatření

Opatření děkana č. 2/2014 – Pravidla pro čerpání dovolené zaměstnanců Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Obsah Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Základní pravidla pro čerpání dovolené Čl. 3 Plán dovolených Čl. 4 Odpovědnost zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců Čl. 5 Závěrečná ustanovení Plný text opatření

Opatření děkana č. 1/2014 – Podrobnosti k poskytování a k podávání žádostí o příspěvky

Obsah Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Podmínky přiznání příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby Čl. 3 Termíny a způsob podávání žádosti o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby Čl. 4 Termíny a způsob výplaty příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby Čl. 5 Příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami Čl. 6 Závěrečná ustanovení Plný […]

Opatření děkana č. 25/2013 – Výše doktorandských stipendií pro měsíce leden až září roku 2014

Obsah Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Konkrétní výše doktorandských stipendií Čl. 3 Závěrečná ustanovení Plný text opatření

Opatření děkana č. 24/2013 – Výkon spisové služby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Obsah Čl. 1 Základní ustanovení Čl. 2 Vymezení základních pojmů Čl. 3 Organizace spisové služby Čl. 4 Příjem dokumentů Čl. 5 Evidence a označování dokumentů Čl. 6 Rozdělování a oběh dokumentů Čl. 7 Spisy Čl. 8 Vyřizování dokumentů Čl. 9 Vyhotovování dokumentů Čl. 10 Podepisování dokumentů a užívání razítek Čl. 11 Odesílání dokumentů Čl. 12 […]

Sdělení děkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze číslo 2013FF008994

Obecná pravidla pro vytváření návrhu rozdělení institucionální podpory přidělované Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze na jednotlivé PRVOUK, resp. části PRVOUK uskutečňované na fakultě pro rok 2014 Čl. 1 Úvodní ustanovení Tato obecná pravidla pro vytváření návrhu rozdělení institucionální podpory (dále jen „Podpora“) přidělované Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „FF UK“) na jednotlivé PRVOUK, […]

Opatření děkana č. 23/2013 – Činnost garantů studijních programů, oborových garantů, rad garantů a oborových rad na FF UK

Obsah Čl. 1 Úvodní ustanovení Část I Odlišná úprava k OR 10/2013 Čl. 2 Část II Další podrobnosti k činnosti garantů, rad garantů a oborových rad Čl. 3 Požadavky Akreditační komise ČR na garanty Čl. 4 Schůze garantů Čl. 5 Rada garantů Čl. 6 Oborová rada Část Část III Přechodná a závěrečná ustanovení Čl. 8 Přechodná ustanovení […]