VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 15. 4. 2020 – Ústav světových dějin / Job offer from 15 April 2020 – Department of World history

English see below

 

Ústav světových dějin

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: Historie/světové dějiny – medievistika se zaměřením na sociální a kulturní dějiny, zejména v širším středoevropském prostoru raného a vrcholného středověku
Platová třída: AP2
Úvazek: 0,5 (20 hod./týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • výuka v oblasti specializace, především výuka na úrovni navazujícího magisterského studia
 • vedení závěrečných prací (bakalářských, diplomových a disertačních)
 • výzkumná a publikační činnost
 • zapojení do projektů realizovaných ÚSD

Požadavky:

 • titul Ph.D.
 • zkušenost s pedagogickou činností
 • vědecká a publikační aktivita
 • schopnost vést výuku v cizím jazyce (angličtina a/nebo němčina)

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2020
Termín přihlášky: 22. 5. 2020

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu zuzana.palkova@ff.cuni.cz

  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Rozhodnutí děkana o přijetí

Department of world history

Job title: Assistant Professor
Field and specialization: History/Global History – Medieval Studies with a focus on Social and Cultural History, especially in the wider Central European context of Early and High Middle Ages
Expected salary/job rank: AP2 level
Full-time position: 0,5 (20 hours per week)

Job description:

 • Teaching in the field of expertise, mainly instruction on the Master degree level
 • Supervising the final thesis process (Bachelor’s, Diploma and Dissertations)
 • Research and publication activities
 • Participation on projects implemented by the Institute of World History

Job requirements:

 • Ph.D.
 • Teaching experience
 • Academic and publication activities
 • Ability to teach in a foreign language (English and/or German)

Expected starting date: October 1, 2020
Application deadline: May 22, 2020

Complete applications will include the following:

 • application form
 • Overview of academic work experience
 • a curriculum vitae including the professional experience
 • summary of teaching, research, and publication activities
 • Copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkovaff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.