VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Úřední deska

Opatření děkana č. 20/2010 o doktorském studiu na FF UK. Novelizace k 29. 9. 2011

zpět V souvislosti s dlouhodobým úsilím o udržení kvality doktorského studia, s koncepcí posilování vědeckého charakteru tohoto studia a v návaznosti na formu nově akreditovaných doktorských studijních programů je nutné modifikovat pravidla doktorského studia. Toto opatření je vydáno ve smyslu čl. 19 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze v úplném znění z 22. června 2009. Opatření vychází z ustanovení […]

Opatření děkana 19/2010 k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK

zpět 1 Čl. 1 – Jednooborové a dvouoborové studium Bakalářské a magisterské studium má dvě varianty: studium jednooborové, studium dvouoborové. Student dvouoborového studia obhajuje bakalářskou či diplomovou práci pouze na jednom z oborů podle vlastní volby. Student dvouoborového studia může při zápisu do dalšího ročníku požádat o převod do jednooborového studia. Pokud je jednooborové studium požadovaného […]

Opatření číslo 18/2010 – Plán inventarizací na rok 2010

zpět Úvodní ustanovení Toto opatření stanovuje v návaznosti na § 6, § 29 a § 30 zákona o účetnictví a v souladu s ustanovením opatření rektora Univerzity Karlovy č. 23/2004 a vnitřními předpisy Filozofické fakulty plán inventarizací na rok 2010. Plán inventarizací na rok 2010 V souladu s ustanovením § 8 odst. 4 zákona o účetnictví ukládám Provést inventury […]

Opatření děkana č. 17/2010 Pravidla FF UK pro provádění inventarizací majetku a závazků

zpět Úvodní ustanovení Toto opatření stanovuje v souladu s § 6, § 29 a § 30 zákona o účetnictví a v návaznosti na ustanovení vnitřních předpisů Univerzity Karlovy zásady a postupy pro plánování a provádění inventarizace majetku a závazků (dále jen inventarizace) v podmínkách Filozofické fakulty. Podle tohoto opatření se nepostupuje v případě prováděn inventarizací podle zvláštních právních předpisů a […]

Opatření děkana č. 16/2010 – k podávání žádostí o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby a o příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami v roce 2010

zpět V návaznosti na Opatření rektora č. 26/2009 se vydává podle čl. 2, odst. 5, opatření upřesňující termín a způsob podávání žádostí o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby a o příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami (dále jen „příspěvek“). Čl. 1 Podmínky přiznání příspěvku Zaměstnanci se přizná příspěvek, jestliže: […]

Opatření děkana č. 15/2010 – Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2010

zpět Část I. – Základní ustanovení Čl. 1 V době od 4. října do 8. října 2010 bude zastaven příjem veškerých požadavků na čerpání finančních prostředků, a to bez výjimky (tyto požadavky nebude přijímat ani podatelna FF). V tomto termínu zajistí ekonomické oddělení zpracování všech do té doby předložených a schválených podkladů, a to jak formou pokladního vyúčtování, […]

14_p2

zpět Návod pro řešení diskrepancí mezi SIS a skutečností – Příloha č. 2 k opatření děkana č. 14/2010 V rámci kontroly studia za pomoci SISu je zapotřebí rozlišit dva různé problémy: Kontrola počtu získaných kreditů pro účely elektronického zápisu do dalšího ročníku Úspěšné splnění této kontroly je jediným kritériem pro postup do dalšího ročníku. Tato kontrolabude […]

14_p1

zpět

Opatření děkana č. 14/2010 k elektronickému zápisu do dalšího ročníku studia (dále pouze „elektronický zápis“)

zpět Čl. 1 Studenti, jichž se elektronický zápis týká Elektronický zápis do akademického roku 2010/2011 se týká pouze studentů, kteří: studují v bakalářském, navazujícím magisterském a pětiletém magisterském studiu; zapisují se do dalšího ročníku studia (nikoli tedy prvních ročníků); zahájili studium od akademického roku 2006/2007 včetně; nestudují podle individuálního studijního plánu. Pro studenty uvedené v čl. 1 […]

Opatření děkana č. 13/2010 – Harmonogram akademického roku 2010/11 – AKTUALIZOVÁNO DLE OPATŘENÍ DĚKANA Č. 4/2011

zpět Opatření děkana č. 4/2011 – Změna Harmonogramu akademického roku 2010/11 (Opatření děkana 13/2010) Bakalářské a magisterské studium Zahájení akademického roku 29. 9. 2010 Imatrikulace 6. a 7. 10. 2010 od do Výuka v zimním semestru 4. 10. 2010 7. 1. 2011 Zápis do IS 4. 10. 2010 10.00 h. 29.10. 2010 18.00 h. Vánoční prázdniny 23. 12. 2010 2. 1. 2011 Zkouškové období 10. 1. 2011 18. 2. 2011 Výuka v letním semestru 21. 2. 2011 20. 5. 2011 Zápis do IS 14. 2. 2011 10.00 h. […]