Minulá volební období

POZVÁNKA – na 22. jednání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 22. jednání AS FF UK

které se koná
ve čtvrtek dne 11. prosince 2003 v 13,30 hodin
v místnosti č. 104 /1. patro hlavní budovy FF UK.

Návrh programu:

  1. Schválení programu 22. zasedání AS FF UK.
  2. Schválení návrhů akreditací oboru andragogika a personální řízení (bakalářské a navazující).
    Průvodní dopis

    Připomínky Studijní komise
  3. Návrh na mimořádné navýšení doktorandského stipendia.
  4. Podnět J. Šlérky. ( str. 1 , str. 2 )
  5. Zpráva volební komise.
  6. Různé ( Prohlášení PAS ).

Jan Pelikán

předseda AS FF UK