Co s tělem (?)

Srdečně všechny zveme na první z cyklu studentských přednášek. Jejím autorem je Mgr. et Mgr. Petr Kříž.

Co s tělem (?)

Přednáška uváží možnou souvislost Merleau-Pontyho fenomenologie tělesnosti s určitými poznatky z oblasti fyzioterapie. Současná fyzioterapie je přehlídkou rozmanitých „metod“ a „konceptů“, obvykle nedostatečně teoreticky podložených, které ovšem některým terapeutům „fungují“. Pro alespoň částečná vysvětlení tohoto úspěchu chodí jednotlivci a skupiny do sféry evidence-based medicíny. Dokud terapeut přistupuje k tělu jako k věci mezi jinými a pacient jako k nástroji, jenž ovládá, dochází z hlediska fenomenologie k zásadní redukci možností ovlivnění držení a pohybu těla. Přednáška se pokusí nastínit, jak může fenomenologická perspektiva pomoci v chápání setkání terapeuta a pacienta – totiž pojmeme-li jej jako dialog tělesných výrazů dvou sebe-chápajících, sebe-uvědomělých existencí.

Podrobnosti události

Začátek události
28. 11. 2016 19:15 - 20:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (FF UK, P217)
Webové stránky
ufar.praxis@gmail.com
Organizátor
Filosofický spolek Praxis
Typ události
Konference a přednášky