Michel Foucault: Slova a věci

Tento rok uběhlo padesát let od vydání stěžejního díla francouzského filosofa historika Michela Foucaulta Slova a věci. Ve své době představovala tato kniha zásadní průlom v tehdy převládajícím paradigmatu dialektického pojetí dějinnosti a představila výrazně odlišný koncept, který oproti různým formám kontinuity favorizoval radikální zlomy mezi jednotlivými historickými epochami. Slova a věci však zdaleka překročily okruh pouhého akademického zájmu a staly se doslova kulturní událostí roku s výrazným ohlasem u širší veřejnosti. Jejich sláva se následně rozšířila takřka po celém světě a nastolila debatu, která je dodnes živá a inspirující.

Své příspěvky přednesou:
prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc., Katedra elektronické kultury a sémiotiky, FHS UK
Mgr. Ondřej Váša, Katedra elektronické kultury a sémiotiky, FHS UK
Mgr. Jiří Růžička, Ph.D., Oddělení pro studium moderní české filosofie, FLÚ AV ČR
PhDr. Miloš Kriššák, PhD.

Podrobnosti události

Začátek události
25. 11. 2016 12:00 - 17:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (FF UK, P217)
Webové stránky
http://praxis.ff.cuni.cz/
Organizátor
Filosofický spolek Praxis
Typ události
Konference a přednášky