Občanská válka ve Španělsku

Rokem 2016 si připomínáme 80. výročí od vypuknutí občanské války ve Španělsku. Tento konflikt je v řádcích historie znám jako smutná předehra 2. světové války. I přes to, že se jednalo původně o vnitřní konflikt týkající se jedné země, stala se válka mezinárodní záležitostí. Kromě materiální podpory, která obou stranám proudila i přes mezinárodní embargo, vyslali některé státy do Španělska své vojáky. Proti jednotkám, které na pomoc nacionalistům vyslala fašistická Itálie a nacistické Německo, se postavily Kominternou formované mezinárodní jednotky, tzv. Interbrigády. V těchto jednotkách bojovalo mnoho známých osobností, jako například George Orwell a Ernest Hemingway. Válka také výrazně ovlivnila kulturní a umělecké prostředí doby. Co bylo příčinou krvavého konfliktu? Jaká byla motivace mezinárodních dobrovolníků, tzv. interbrigadistů? Jak se ke konfliktu staví moderní historiografie? Na tyto a další otázky budeme hledat v rámci našeho programu.

Součástí celé akce bude výstava plakátů Svědkové vzepětí a tragédie, která je sestavena ze sbírek Národního archivu ČR

Na místě bude možné zakoupit tematické číslo časopisu Dějiny a současnost.

Přednášky:
15:30
Dlouhá cesta k Francově vítězství ve španělské občanské válce. | prof. Josef Opatrný (Středisko ibero-amerických studií FF UK)

16:20
Španělská občanská válka očima současných historiků. | doc. Jiří Chalupa (Katerdra romanistiky FF UPOL)

17:10
Španělská občanská válka a meziválečná kultura v Československu | Mgr. Lukáš Holeček, Ph.D. (Ústav české literatury a komparatistiky FF UK)

18:10
Úvodní slovo k výstavě dobových plakátů Svědkové vzepětí a tragédie

19:00
Panelová diskuse na téma Internacionalismus v meziválečném období

Podrobnosti události

Začátek události
26. 10. 2016 15:30
Konec události
17. 10. 2016 21:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (FF UK, m. č. 200)
Webové stránky
www.ffabula.cz/cs/akce-projekty/prednaskove-dny/obcanska-valka-ve-spanelsku/
Organizátor
Spolek studentů historie FF UK, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Národní Archiv ČR, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a časopis Dějiny a Současnos
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Plakát