Časopis Signal – projekt univerzální propagandy?

Letošní novinkou v činnosti Spolku studentů historie FF UK je prezentace studentských prací. Přijměte naše pozvání na první studentskou přednášku našeho kolegy a člena Spolku Otmara Beneše.

Otmar Beneš v letošním září úspěšně obhájil bakalářskou práci, v níž shrnul svůj šestiletý výzkum zaměřený na nejambicióznější projekt tištěné nacistické propagandy. Časopis Signal, vydávaný v letech 1940–1945, byl vytvořen za účelem prezentace Třetí říše vně jejích hranic. V době svého největšího rozmachu byl v milionových nákladech distribuován v celkem pětadvaceti jazycích do všech koutů Evropy a vybraných částí světa. Ve své shrnující přednášce se autor rozhodl zájemcům přiblížit co nejšířeji pojatý obraz tématu, které v českém prostředí dosud nebylo uspokojivě zpracováno. Zahrnuje i systémový rozbor dobové propagandy, odbojovou reakci na Signal, jeho roli v mediálním prostředí Protektorátu Čechy a Morava, odkaz časopisu v soudobém umění a literatuře a poválečné osudy jeho redaktorů.

Jaký byl účel časopisu vydávaného od Spojených států po Persii? Jak je možné, že tento projekt nebyl řízen Goebbelsovým Ministerstvem propagandy? Mělo smysl rozšiřovat jej v raketách V1? Jak mohl být „zahraniční“ magazín produkován až do dubna 1945? Proč nevznikl v českém jazyce, ač byl v Protektorátu k dostání?

Podrobnosti události

Začátek události
20. 10. 2016 19:15
Konec události
17. 10. 2016 21:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (FF UK, m. č. 201)
Webové stránky
www.ffabula.cz/cs/akce-projekty/diskuze-prednasky/prednasky/casopis-signal/
Organizátor
Spolek studentů historie FF UK
Typ události
Konference a přednášky