Narrativity and Self-Creating Forms: Autopoiesis in Perspective

Mezinárodní konference věnovaná autopoietické, tedy sebeutvářející podobě zkušenosti. Zvoleným zřetelem je zde narativita, tedy příběhovost, nikoli jen v užším smyslu určitého rétorického diskurzu, ale jako forma zkušenosti. Konference se specificky zaměří na zkušenost uměleckou a náboženskou, dále otázky autopoietických základů práva, státu a institucí, stejně jako analýzu základních pojmů, jako jsou sebereflexe, autopoiesis, narativita, vzdělání a další.

Konference je pořádána v rámci projektu KREAS jako jeden z jeho milníků. V návaznosti na něj budou pořádány také akce k roli univerzity jako autopoietického systému sui generis.

Zvanými řečníky jsou mezinárodně uznávaní odborníci: Prof. Axel Hutter (Ludwig-Maximilians-Universität München), Heikki Ikäheimo (UNSW Sydney), David James (The University of Warwick), Ian James (University of Cambridge), Jean-François Kervégan (Université Paris 1), Ladislav Kvasz (Universzita Karlova), Arto Laitinen (University of Tampere), Arvi Särkelä (University of Lucerne), Pirmin Stekeler-Weithofer (Universität Leipzig), Benno Zabel (Universität Bonn).

Podrobnosti události

Začátek události
18. 9. 2019 14:00
Konec události
21. 9. 2019 13:00
Místo konání
Hybernská 4, Praha 1: Kampus Hybernská, místnosti 2D, 3D
Webové stránky
https://hip.ff.cuni.cz/
Organizátor
Vojtěch Kolman
Typ události
KREAS