Jak se čte v Bělehradě?

Jak se čte v Bělehradě? Beseda s Tihanou Hamović, překladatelkou české současné literatury do srbštiny.

Podrobnosti události

Začátek události
5. 12. 2017 19:00 - 21:00
Místo konání
Hybernská 4, Praha 1
Organizátor
České literární centrum a Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK
Typ události
Pro veřejnost