Aktuality

Vzpomínkové akce připomenou 45. výročí činu Jana Palacha

12.1.2014

Studentská rada Filozofické fakulty UK navazuje na tradici vzpomínkových akcí, které se každoročně konají u příležitosti 45. výročí sebeupálení a úmrtí studenta Jana Palacha.

Nadaní středoškolští studenti poznávali Filozofickou fakultu UK

11.1.2014

Na podzim 2013 probíhal druhý ročník odborných stáží pro středoškolské studenty s názvem 24 hodin s FF UK. Do aktivity se zapojilo čtrnáct kateder a ústavů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, jejichž zástupci účastníkům umožnili seznámit se s podobou vysokoškolského studia, přiblížili jim tematickou náplň vybraných oborů a představili unikátní informační zdroje.

Akademické obci

10.1.2014

Zařazení aktivit Mediatéky Jazykového centra FF UK pod Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Evropský čtenář chce jasná tvrzení a důkazy

3.1.2014

Čím se liší odborná produkce vznikající v Česku a ve zbytku Evropy? Podle profesora Jana Klápště, ředitele Ústavu pro archeologii Filozofické fakulty UK, mají české publikace v každé druhé větě „asi“ a „možná“. „Snaha vstoupit do celoevropského dialogu se pojí s potřebou formulovat jinak. Texty nesnesou pochyby,“ říká profesor Klápště.

Cenu prof. Matějčka získala práce o psychosociální situaci sourozenců dětí s autismem

19.12.2013

Nadace prof. Matějčka každoročně uděluje ceny za nejlepší diplomové práce v oblasti dětské a vývojové psychologie diplomantům, jejichž práce byly obhájeny na katedře psychologie FF UK v předchozím roce. Letos se rozhodla rada nadace ocenit tři práce, první místo získala Mgr. Lucie Husová za výzkum zabývající se situací sourozenců dětí s pervazivní vývojovou poruchou.

Pracovní setkání členů PRVOUK 09

18.12.2013

V pátek 13. 12. se uskutečnilo první setkání pracovních týmů 9. programu rozvoje vědních oblastí Univerzity Karlovy Literatura a umění v mezikulturních souvislostech. Tématem se stal problém Identity – konstrukce, subverze a absence.

Hledání Sofie

17.12.2013

Filozofická fakulta UK pořádala dětskou univerzitu

Knižní novinky Vydavatelství FF UK prosinec

5.12.2013

Knižní novinky Vydavatelství FF UK Zajímá vás méně známé dění na fakultě od roku 1955 dodnes? Jaké osobnosti z řad neakademických pracovníků působili či působí v jejích službách a jaké jsou jejich životní osudy a vzpomínky? Jak vypadaly milníky v historii fakulty pohledem dlouholetých zaměstnanců knihovny, studijního oddělení či správy budov? Vydavatelství FF UK přináší předvánoční nabídku knižních […]

Omezení provozu knihoven z důvodu havárie vody

29.10.2013

Omezení provozu Knihovny Historického kabinetu platné od 29. 10. 2013 Z důvodu havárie vody platí od 29. 10. 2013 až do odvolání následující: Knihovna Historického kabinetu poskytuje absenční i prezenční výpůjční služby v Knihovně Jana Palacha. Čtenáři si dokumenty objednají prostřednictvím výpůjčního systému Aleph (po přihlášení; přihlašovací údaje jsou shodné jako do počítačů na FF UK). Knihy budou připravovány každou […]

Kandidátkou na funkci děkana je doc. Mirjam Friedová

15.10.2013

„Nominaci jsem pečlivě zvažovala,“ říká stávající ředitelka Ústavu obecné lingvistiky FF UK doc. Mirjam Friedová, Ph.D., která ve čtvrtek 10. října 2013 uspěla ve volbě kandidáta na děkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V rozhovoru se vrací k okolnostem volebního klání i některým bodům svého programu, který před akademickým senátem obhájila. Mirjam Friedová vystudovala obor čeština – latina […]

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK