Filozofická fakulta UK uspořádala sedmý ročník mezinárodní letní školy GRAINES

Ve dnech 12. – 15. června se jí zúčastnilo téměř dvacet studentů z evropských a zámořských univerzit. Součástí tohoto ročníku na téma „Experts and Expertise in Motion“ byly workshopy, přednášky akademiků a prezentace studentských projektů závěrečných prací z oblasti transnacionální historie a dalších humanitních disciplín.

Mezinárodní síť GRAINES (Graduate Interdisciplinary Network for European Studies) vznikla v roce 2011 s cílem propojovat akademiky a doktorandské studenty se zájmem o transnacionální historii a příbuzné humanitní obory. Současný svět chápe jako prostor, který je propojený širokou škálou mezinárodních kontaktů a pro jehož porozumění je potřeba nahlížet na jeho historii z nadnárodní perspektivy a procesů, jež se neomezovaly na hranice jednotlivých národních států.

Konsorcium GRAINES tvoří akademici z University of St Andrews, Univerzity v Kolíně nad Rýnem, Univerzity v Basileji, Vídeňské univerzity, Sciences Po v Paříži a Univerzity Karlovy. V organizaci letní školy se na pravidelné každoroční bázi střídají výše zmíněné instituce. V roce 2019 se jejího pořádání ujala Univerzita Karlova, kterou v konsorciu zastupují dr. Jan Koura z Ústavu světových dějin FF UK a prof. Markéta Křížová ze Střediska ibero-amerických studií FF UK.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK