Ústav translatologie FF UK hostil mezinárodní jarní školu konsekutivního a simultánního tlumočení

Ve dnech 24.–28. dubna se konal mezinárodní studentský tlumočnický seminář s názvem EMCI Consortium Student Meeting, kterého se zúčastnilo 52 studentů ze 12 partnerských univerzit.

Z patnácti členských univerzit konsorcia EMCI (European Masters in Conference Interpreting) se zúčastnili studenti z univerzit z Paříže, La Laguny, Kluže, Istanbulu, Petrohradu, Varšavy, Budapešti, Antverp, Lovaně, Terstu a Ženevy. S touto iniciativou přišli v roce 2017 studenti z univerzity v Terstu, kde se na jaře minulého roku uskutečnil první seminář tohoto druhu. Letos seminář pořádají studenti navazujícího magisterského oboru Tlumočnictví na Filozofické fakultě UK a šestičlenný organizační výbor v čele s hlavní koordinátorkou a studentkou FF UK Veronikou Trusovou.

Studenti v rámci čtyřdenního semináře intenzivně konsekutivně a simultánně tlumočili v mnohojazyčných skupinách, navzájem se hodnotili, vystupovali jako řečníci, tlumočníci i posluchači. Tlumočilo se v několika jazycích, ve francouzštině, angličtině, ruštině, španělštině, italštině, němčině, rumunštině, polštině, maďarštině, nizozemštině a turečtině.

Přes videokonferenci se účastníci semináře spojili s Generálním ředitelstvím pro konferenční tlumočení (DG SCIC) Evropské komise, Generálním ředitelstvím pro tlumočení (DG LINC) Evropského parlamentu v Bruselu a Ředitelstvím pro tlumočení Soudního dvora EU v Lucemburku.

V rámci semináře studenti dále uspořádali půldenní simulovanou simultánně tlumočenou konferenci na téma cestovní ruch a jeho vliv na rozvoj měst, ekologii i život místních obyvatel. Vedle samotného programu semináře měli účastníci možnost podívat se také do Karolina a navštívit historické památky v centru Prahy.

Pobyt zahraničních studentů v Praze umožnil grant POINT, který ústav získal od Univerzity Karlovy. Na semináři se sponzorsky podílela také profesní tlumočnická organizace Asociace konferenčních tlumočníků a Jednota tlumočníků a překladatelů.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK