Ve čtvrtek 20. června proběhl v Kampusu Hybernská křest knihy Šašin! Šašin!

Monografie se věnuje japonské fotografii 19. století v kontextu setkávání kultur východu a západu. Její autor, japanolog Filip Suchomel, nyní pokračuje ve výzkumu tohoto tématu v rámci projektu FF UK KREAS.

Knihu vydala Národní galerie, za podpory Ministerstva kultury a rovněž AMU, kde doc. Suchomel působí jako prorektor pro vědu, výzkum, PR a rozvoj. Publikaci pokřtil fotograf Ivan Pinkava, její slavnostní představení zahájila ředitelka Ústavu Dálného východu FF UK a předsedkyně rady Institutu pro studium strategických regionů prof. Olga Lomová.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK