Fakulta

Rekonstrukce budov FF UK 2016–2019

Hlavní budova FF UK

nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

telefon: +420 221 619 211

Šporkův palác

Hybernská 3
116 42 Praha 1

telefon: +420 221 619 511

 

Úřední hodiny kdykoliv po předchozí telefonické či e-mailové domluvě.

Hlavní budova (nám. Jana Palacha 1/2)

  • V termínu 17.1. – 31.3.2019 probíhá rekonstrukce místností č. 225a a 225b (UFAR), zasažených havárií zatečením v roce 2018
  • V roce 2019 bude zásadní stavební akcí velkého rozsahu rekonstrukce auly (č. 131) v termínu 4.5. – 30.9.2019 a tlumočnické laboratoře (č. 310) v termínu 1.6. – 30.9.2019.
    Rekonstrukce obou poslucháren je hrazena z Operačního programu – výzkum, vývoj a vzdělávání
  • V druhém pololetí plánujeme dokončení rekonstrukce toalet ve 2. a 3. patře
  • Zatím bez bližší specifikace plánujeme stavební práce spojené se sanací škod, způsobených realizačními firmami v roce 2018

Kontakty pro řešení krizových situací:

Opletalova 47–49

V roce 2010 zakoupila Univerzita Karlova pro Filozofickou fakultu UK dva objekty, které budou kompletně rekonstruovány. Předpokládaný harmonogram prací:

  • 2016 ……….. Proběhla architektonická soutěž
  • 2017-2019 … Projektování a získání potřebných povolení
  • 2020-2023 … Realizace (pokud bude schválen příslušný navazující investiční záměr)

Prezentace architektonického řešení – autor Ing. arch. Václav Škarda, Atelier K2.

Celetná 13

Správa budov a zařízení UK, která spravuje tento objekt, předpokládá, že generální rekonstrukce bude dokončena v květnu a s plným uvedením do provozu počítáme pro zimní semestr 2019. 

Další objekty

V listopadu 2019 by měla být dokončena rovněž rekonstrukce objektu ve Voršilské ulici 1 (bývalá Kolej Arnošta z Pardubic, který patří Kolejím a menzám UK a kde naše fakulta získala dvě patra pro projekt KREAS. S uvedením prostoru do provozu počítáme v lednu 2020.

 

Předem děkuji za to, že snesete určitou míru nepohodlí. Výsledek bude stát za to!

O historii fakulty a některých jejích budov se můžete dočíst např. v publikaci Karolíny Chundelové a kol. “Cesty filozofie a práva, kterou si můžete zakoupit ve fakultním eshopu.

Ing. Jaroslav Buchta, proděkan pro infrastrukturu