VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Archiv autora: Hana Vamberská

FF > Články od: Hana Vamberská

Personalista/ka Osobního oddělení

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Personalista/ka. Podávání přihlášek je možné do 31. 1. 2021.

Manažer/ka projektu financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Manažer/ka projektu financovaného z OPVVV. Podávání přihlášek je možné do 13. 3. 2020.

Filozofická fakulta UK vypisuje výběrové řízení na pozici AV technik(čka)

Volná pracovní pozice AV technik(čka).

Výběrové řízení ze dne 27. 12. 2019 – Ústav českého jazyka a teorie komunikace / Job offer from 27 December 2019 – Institute of Czech Language and Theory of Communication

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: Výzkum čtení a didaktika češtiny. Přihlášky je nutno podat do 31. 1. 2020. / Field and specialization: Reading research and teaching of Czech. Applications by 31. 1. 2020.

Interní výběrové řízení na pozici ředitel/ ředitelka Ústavu pro dějiny umění

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici ředitel/ ředitelka Ústavu pro dějiny umění. Podávání přihlášek je možné do 3. 2. 2020.

Výběrové řízení ze dne 19. 12. 2019 – Ústav etnologie / Job offer from 19 December 2019 – Department of Ethnology

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: sociální antropologie se zaměřením na aplikovaný výzkum v oblasti urbanistického rozvoje měst a obcí. Přihlášky je nutno podat do 20. 1. 2020. / Field and specialization: Social anthropology with specialization in city development and cultural and creative industries.. Applications by 20. 1. 2020.

Výběrové řízení ze dne 19. 12. 2019 – Ústav etnologie / Job offer from 19 December 2019 – Department of Ethnology

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – docent. Obor a zaměření: teorie a metodologie historických věd. Přihlášky je nutno podat do 20. 1. 2020. / Field and specialization: theory and methodology of historical sciences. Applications by 20. 1. 2020.

Výběrové řízení ze dne 18. 12. 2019 – Ústav germánských studií / Job offer from 18 December 2019 – Department of Germanic Studies

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent/odborný asistent. Obor a zaměření: nizozemská literatura. Přihlášky je nutno podat do 16. 1. 2020. / Field and specialization: Dutch literature. Applications by 16. 1. 2020.

Výběrové řízení ze dne 13. 12. 2019 – Ústav východoevropských studií / Job offer from 13 December 2019 – Department of East European Studies

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent. Obor a zaměření: Ukrajinistika. Přihlášky je nutno podat do 14. 1. 2020. / Field and specialization: Ukrainian Studies. Applications by 14. 1. 2020.

Filozofická fakulta UK vypisuje výběrové řízení na pozici Provozní Kampusu Hybernská

Volná pracovní pozice Provozní Kampusu Hybernská.