VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 19. 12. 2019 – Ústav etnologie / Job offer from 19 December 2019 – Department of Ethnology

English see below

Ústav etnologie

Název pracovní pozice/zařazení: odborný asistent
Předpokládaná mzdová třída: AP2
Obor a zaměření (specializace): sociální antropologie se zaměřením na aplikovaný výzkum v oblasti urbanistického rozvoje měst a obcí
Sjednaná týdenní pracovní doba (úvazek): 0,5 (20 hodin týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • výuka v oblasti specializace a kontrola studia
 • vedení závěrečných prací
 • vědecká publikační činnost
 • podíl na administrativní činnosti, přípravě projektů a mezinárodní spolupráci

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru sociální antropologie/etnologie (titul Ph.D.),
 • zaměření na aplikovaný terénní výzkum komplexních společností,
 • zkušenost s interdisciplinárními projekty zaměřenými na sociální urbanismus a městské rozvojové plánování,
 • zkušenost s realizovaným kvalitativními i kvantitativními projekty v oblasti antropologie kreativních průmyslů,
 • zkušenost s realizací vlastního terénního výzkumu,
 • zkušenost s výukou metodologie aplikované antropologie,
 • publikační činnost spojená s projekty v oblasti aplikované urbánní antropologie

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2020
Termín podání přihlášky: 20. 1. 2020

Náležitosti přihlášky (povinné přílohy):

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní praxe
 • přehled vědecké, výzkumné, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)
 • představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str. A4)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Mgr. Holubová, Osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha.

nebo

 • e-mailem:

Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu: hana.holubova@ff.cuni.cz.

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení.

 

Rozhodnutí děkana

Department of Ethnology

Job title: Assistant Professor
Expected salary scale: AP2
Field and specialization: Social anthropology with specialization in city development and cultural and creative industries.
Work pattern: Part-time position (20 hours per week)

Job description:

 • Teaching within the applicant´s specialization and coordination of studies
 • Supervision of theses
 • Academic publishing
 • Participation in administrative work, development of projects and international cooperation

Job requirements:

 • University degree in social anthropology/ethnology (Ph.D.)
 • Specialization in the area of applied anthropological research in urban settings.
 • Experience in teaching of the applied anthropology.
 • Professional experience in the accomplishing of interdisciplinary projects aimed at social urbanism and city development planning process.
 • Research practice (both qualitative and quantitative research) in the area of anthropology of creative and cultural industries.
 • Professional experience in research supervision.
 • Relevant publication record in world language

Expected starting date: 1. 9. 2020
Application deadline: 20. 1. 2020 

List of required documents:

 • Application form
 • CV
 • Summary of work experience
 • Overview of research, scientific and teaching experience and complete list of publications
 • Degree certificates (with Czech translation if applicable)
 • Overview of planned activities at the Department of ethnology (max. 1800 characters)

Application options:

 • By e-mail:
  Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz.
 • By post or in person:
  Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address:
  Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview. The original copies of relevant documents will be presented during the interview.