VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Filozofická fakulta UK vypisuje výběrové řízení na pozici Provozní Kampusu Hybernská

Provozní Kampusu Hybernská

Kampus Hybernská je společný projekt Magistrátu hlavního města Prahy a Univerzity Karlovy, který si klade za cíl propojit širší veřejnost a pražské kulturní projekty s aktivitami univerzity a zejména pražské Filozofické fakulty. Dům číslo 4 v ulici Hybernská byl po více než deset let prázdný a zcela nevyužívaný, to se ovšem v dubnu roku 2017 podařilo společnými silami změnit.

Filozofická fakulta UK tak získala místo, kde může plně naplňovat tzv. třetí roli univerzity, a sice obohacovat svými aktivitami nejen ostatní akademiky a studenty, ale také širokou veřejnost.

Pracovní náplň pozice:

 • nastavení, řízení a koordinace provozních procesů v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou s půjčitelem objektu, kontrola výsledků práce svěřeného objektu
 • vyhotovování a vedení provozní dokumentace dle směrnic organizace
 • dohled nad zajištěním běžného provozu objektu
 • koordinace řešení provozních a operativních problémů a jejich systematická prevence
 • řízení a organizace pracovníků a činností k zabezpečení plynulého provozu
 • vedení, motivace a kontrola výkonu podřízených pracovníků v rámci svěřeného objektu
 • zajištění a řízení ekonomického provozu a hospodaření projektu
 • tvorba a kontrola provozních finančních plánů, hodnocení výkonnosti provozu
 • koordinace přípravy a realizace opatření pro zajištění bezpečnosti osob pohybujících se v objektu (stanovení pravidel pro bezpečnost, označení v souladu s předpisy atd.)
 • provádění kontroly dodržování procesů a předpisů v oblasti hygieny, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a platných vnitřních směrnic organizace
 • komunikace s účastníky a partnery ve smluvních a organizačních věcech pro všestranné zajištění akcí a aktivit
 • reprezentace instituce na jednání s partnery, potenciálními partnery či dalšími subjekty
 • koordinace příslušných útvarů organizace pověřených ekonomickou administrací, tj. správou financí získaných z různých zdrojů, všestranným administrativním odbavením účetních případů, tak, aby byla naplněna smlouva s půjčitelem po právní stránce, přípravou smluvních vztahů s partnery projektu včetně kontroly jejich plnění, namátkovou kontrolou dodržování provozního řádu objektu a podílem na přípravě projektových žádostí k projektu Kampus Hybernská z hlediska ekonomického, právního a veřejných zakázek
 • vedení evidence akcí

Výše úvazku:

 • 1,0 tj. 40 hodin týdně

Osobní předpoklady a dovednosti:

 • zkušenost s vedením zaměstnanců
 • praxe na pozici provozního
 • komunikační dovednosti
 • prezentační dovednosti
 • vyjednávací schopnosti
 • dobrá komunikativní znalost anglického jazyka
 • dobrá znalost práce s počítačem (především MS Office, internet, e-mail)
 • komplexní myšlení
 • časová flexibilita
 • zvládání zátěžových situací
 • kritický pohled
 • organizační schopnosti
 • vnímání příležitostí a jejich kritické hodnocení
 • důvěra ve schopnosti ostatních
 • pozitivní a kreativní přístup k práci
 • schopnost motivovat druhé

Nabízíme:

 • zázemí velké vzdělávací instituce
 • kreativní a odpovědnou práci
 • podporu dalšího odborného a jazykového vzdělávání
 • 5 týdnů dovolené
 • příspěvky na stravné
 • pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností
 • zaměstnanecké benefity

Možnosti nástupu:

 • od 1. 2. 2020 (případně dle dohody)

Typ smluvního vztahu:

 • pracovní smlouva, práce na živnostenský list/IČO

Náležitosti přihlášky:

 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis (cca 1/2 normostrany)

Výhrada:

Děkan FF UK si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. Každý účastník výběrového řízení nese své náklady samostatně a nevzniká mu nárok na jejich úhradu.

Jak se ucházet o tuto pozici:

Podrobný strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na e-mailovou adresu hana.sobotkova@ff.cuni.cz do 15. ledna 2020.

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na UK: https://cuni.cz/UK-9056.html