Veřejnost a média

FF UK otvírá kulturní kampus v opuštěném komplexu v centru Prahy

Dosud prázdné sedmidomí v Hybernské 4 zahájí svůj provoz festivalem Týden diverzity 10.–13. dubna 2017.

td_690×460

Hra Československo 38–89: Atentát míří na světový trh

Úspěšná počítačová hra vzniklá ve spolupráci FF UK a MFF vychází v české, anglické, německé a ruské verzi. V současné chvíli je uvedena na stránkách Steam Greenlight, kde mohou hráči hlasovat pro zařazení do služby Steam.

ATTENTAT1942_9

Vychází výbor z textů významného kafkologa Josefa Čermáka

Výbor zachycuje celoživotní dílo komparatisty Josefa Čermáka a zprostředkovává jeho dosud obtížně dostupné studie.

20170313IMG_2165_malé

Na FF UK vystoupí přední filmový historik Andrew Higson

Prof. Higson (University of York) bude na pozvání Katedry filmových studií FF UK ve dnech 27.–29. 3. přednášet o trendech evropského televizního a filmového dramatu.

the-killing

Univerzita Karlova patří mezi nejlepší světová pracoviště dle mezinárodního srovnání vysokých škol QS World University Rankings by Subject

Pracoviště rozvíjející obory anglický jazyk a literatura a filosofie se umístila mezi prvními sto padesáti světovými institucemi.

UK-20-version1-_znak700_366_176

Ústav pro archeologii se zapojuje do stavby archeoparku Čechy-Bavorsko

Tým doc. Popelky z Ústavu pro archeologii FF UK připravuje přednášky a workshopy pro archeopark v oblasti Tachova/Bärnau.

stažený soubor

Diplomatka Magda Vášáryová přednášela o současné politické situaci ve střední Evropě

Magda Vášáryová přijala pozvání Politologického klubu FSV UK a 28. 2. promluvila na půdě FF UK. Přednášela o mezinárodní politice, zejména růstu populismu ve světě a současném společenském klimatu střední Evropy.

IMG_4481

Literární historik Jan Wiendl představil v médiích vydání vězeňských básní Jana Zahradníčka

Sešit básní, který byl šedesát let považován za zničený, nalezl doc. Wiendl (ÚČLK FF UK) ve věznici v Leopoldově. Jeho knižní vydání vzbudilo v českých médiích značný ohlas.

Bez názvu

Prohlášení na podporu Igora Ševcova

Otevřený dopis rektora Univerzity Karlovy, prof. Tomáše Zimy, a děkanky FF UK, doc. Mirjam Friedové, ministru vnitra Milanu Chovancovi.

FF UK

Vychází Starodávné bejlí, monografie o literárním braku ve starověku a středověku

Cílem publikace je demonstrovat, že pojmy populární literatura, triviální literatura či brak můžeme aplikovat i na literaturu starších dob. Hranice braku a vysoké literatury nejsou zdaleka tak jednoznačné, jak by se mohlo zdát.

1420_1