U příležitosti 70. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv vystoupí na FF UK zakladatel Human Rights Watch a obránce lidských práv Aryeh Neier

Slavnostní přednáška proběhne 3. prosince od 16:30 hod. O den později na ni naváže workshop, během kterého přední odborníci představí lidská práva v historických souvislostech i z pohledu dneška.

Přednáška Aryeha Neiera „Can the Global Trend Against Human Rights be Reversed?” se zaměří na sílící autoritářské a xenofobní tendence, které současnou politiku stále častěji definují. V průběhu vystoupení bude přední obránce lidských práv mj. hledat odpověď na otázku: „Je možné, aby ti, kteří mají na starost ochranu a prosazování lidských práv, znovu převzali iniciativu? Jestliže ano, co je pro to třeba udělat?“ To se zájemci dozví 3. prosince od předního obránce lidských práv, jehož jméno je úzce spjato s celou řadou klíčových organizací na podporu práv a svobod v USA i ve světě. Přednáška začíná v 16:30 v místnosti č. 200 v hlavní budově Filozofické fakulty UK a bude probíhat v anglickém jazyce.

Následující den 4. prosince v 9:30 proběhne v Akademickém konferenčním centru Filozofického ústavu AV ČR workshop s názvem „Lidská práva – workshop k 70. výročí Všeobecné deklarace lidských práv“. Cílem je připomenout Všeobecnou deklaraci lidských práv v historických souvislostech i v souvislostech dnešního světa, a otevřít tak diskuzi k tématu, které se v poslední době v České republice neprávem dostalo na okraj zájmu. V rámci workshopu promluví přední akademici, mezi nimiž bude například sinoložka a překladatelka z čínštiny Olga Lomová z Ústavu Dálného východu FF UK nebo právník a sociolog Jiří Přibáň z Univerzity v Cardiffu. Jednacím jazykem bude čeština, registrace není nutná.

Obě akce organizuje FF UK; a to badatelský projekt KREAS, Centrum pro filozofii, etiku a náboženství, Institut pro studium strategických regionů, Mezinárodní sinologické centrum Chiang Ching-kuovy nadace s podporou Filozofického ústavu AV ČR.

Program workshopu

Životopis Aryeha Neiera

K Všeobecné deklaraci lidských práv

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Související články