Probíhá přijímací řízení do nových bakalářských a navazujících magisterských programů učitelství

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila pro akademický rok 2019/2020 přijímací řízení pro nové bakalářské a navazující magisterské programy učitelství. Přijímací zkoušky proběhnou v září 2019.

Upozornění:

1) Učitelské programy lze kombinovat pouze mezi sebou, nikoliv s dalšími programy a obory, na něž se v září uskuteční přijímací zkoušky.

2) Pokud se daný program otevírá ve sdruženém („povinně dvouoborovém“) studiu, je nutné podat přihlášku a uspět u přijímací zkoušky na alespoň jeden další učitelský program v příslušném stupni studia. Uchazeči, kteří tak neučiní, nemohou být přijati ke studiu.

3) Navazující magisterský obor Učitelství češtiny jako cizího jazyka se otevírá ve staré akreditaci (nikoliv jako „program“, ale jako „obor“). Obory a programy nelze navzájem kombinovat. To znamená, že tento obor lze studovat pouze jednooborově, nelze s ním kombinovat ostatní učitelské programy.

Lhůta pro podávání přihlášek: do 15. 7. 2019

Termín přijímacích zkoušek: 2.–6. 9. a 9.–13. 9. 2019; náhradní termíny: 11.–12. 9. a 18.–19. 9. 2019

Ve všem ostatním platí obecné Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2019/2020: bakalářské a navazující magisterské studium. Přehledné shrnutí toho nejpodstatnějšího z podmínek přijímacího řízení najdete zde.

> seznam doporučené pedagogicko-psychologické literatury pro Mgr.

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK