V Hanoji byl představen překlad prvního kompletního Nerudova díla ve vietnamštině – Povídek malostranských

Jde o úvodní výstup společného překladatelského projektu Filozofické fakulty UK a Fakulty Literatura University of Social Sciences and Humanities (USSH) Ha Noi.

Cílem projektu je propagace české literatury ve Vietnamu a vietnamské literatury v ČR. Jeho účastníky jsou za FF UK Ústav Dálného východu, konkrétně obor vietnamistika, a za hanojskou USSH tamní Fakulta Literatura.

Pro překlad do vietnamštiny byly vybrány Nerudovy Povídky malostranské, dílo pevné narativní linky a silné pointy, které je současně atraktivní sociologickou sondou do specifického městského prostředí. Hlavní překladatelkou díla je Ing. Binh Slavická, Ph.D., z oboru vietnamistika, druhým pak pan Duong Tat Tu, rodilý mluvčí, který na FF UK studoval bohemistiku a na překladu se podílel dvěma povídkami. Knihu vydalo vietnamské nakladatelství Literature Publishing House.

Je to vůbec poprvé, kdy se vietnamským čtenářům dostává do rukou některé dílo Jana Nerudy jako kompletní. Mimoto byl do knihy formou přílohy zařazen také ikonický fejeton „Kam s ním?“, čímž svazek představí Jana Nerudu rovněž jako novináře. Knihu otvírá Úvod z pera doc. Libuše Heczkové z Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK, a Doslov, který napsal doc. Pham Xuan Thach, děkan vietnamské Fakulty Literatura. Projekt získal dotaci z programu Ministerstva kultury „Podpora vydání české literatury v překladu“.

Povídky malostranské (v překladu Những câu chuyện về khu phố nhỏ ven sông) byly na českém velvyslanectví v Hanoji za velkého zájmu vietnamských médií představeny 27. října 2018.

Projekt bude nyní pokračovat vydáním povídek dvou vietnamských autorů XX. století: Nama Caa a Nguyena Conga Hoana. Překlad do češtiny zajišťuje skupina zkušených vietnamistů a vietnamistek – dvě z nich nyní vyučují na oboru vietnamistika na ÚDV FF UK. Kniha vyjde v nakladatelství Karolinum.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK