SlaviCorp 2018

Konference je za­mě­ře­na na slovanské jazyky.

Hlavní témata:

  • kor­pu­sový vý­zkum slo­van­ských ja­zyků, včetně kontrastivních témat a využití paralelních nebo srovnatelných korpusů;
  • budování jazykových zdrojů pro slovanské jazyky: korpusy, slovníky, anotace, nástroje;
  • využití slovanských jazykových zdrojů pro jazykové technologie.

Podrobnosti události

Začátek události
24. 9. 2018 0:00
Konec události
26. 9. 2018 0:00
Místo konání
Gröbeho vila, Havlíčkovy sady, Praha 2
Webové stránky
slavicorp.ff.cuni.cz
Organizátor
Ústav Českého národního korpusu FF UK
Typ události
Konference a přednášky